Bootje door de Wilhelminasluis. De Lazaro. En het past precies.

In februari 2016 schreven we: “De in- en uitgang van de sluis worden verbouwd waardoor bredere schepen (max. 110 x 11,50 meter) door de sluis kunnen.”

En hoe lang is deze: 109,90 bij 11,45 meter (het past dus net). De Algemeene Schippers Vereeniging:

“de maximale toegestane scheepsafmetingen met bijzonder transportvergunning is 110 meter x 10 meter voor duwstellen en 110 meter x 10.50 meter voor alleenvarende motorschepen”

Het laadvermogen van de Lazaro is 2879 ton en het schip heeft een diepgang van 336 centimeter.

Het schip werd in 2004 in Roemenië gebouwd voor een Belgische eigenaar als Jamais-Pense, inmiddels het is herdoopt tot Lazaro en van eigenaar gewisseld. Maar nog steeds in Belgische handen lezen we op De Binnenvaart.

Albert Groothuizen maakte de foto:

“Het heeft lang geduurd en de noodzaak werd soms betwijfeld, de brug hebben niet de beste uitwerking, maar de sluis functioneert wel blijkt in de praktijk. Dit vrachtschip past nu in de sluis.”