Phee’s slaat terug: burgemeester Faber “onbetrouwbaar” en “geniepig”

Het is nog maar de vraag of BDSM-club Phee’s morgenavond (vrijdag 12 september) weer open gaat.

Het nieuws werd op dinsdag 9 september verspreid door “Leyena” via Dichtbij, het meeschrijvers-forum van Telegraaf Media Nederland.

Diezelfde dag nog meldde Dagblad Zaanstreek (ook van de Telegraaf Groep) dat het allemaal wat ingewikkelder lag. Dat de club weer open mocht was vooral een interpretatie van Phee’s (en Dichtbij-meeschrijver Leyena). De gemeente noemde het “voorbarig”.

Maar Phee’s had de heropening al aangekondigd, VVD-fractieleider Gerard Ram had zich via Twitter al vrolijk aangemeld.

Als reactie op de tegenstrijdige interpretaties werd Phee’s nogmaals uitgenodigd. En dat leverde op Dichtbij een giftig stukje op. Phee’s woordvoerder Donna van den Dungen noemt burgemeester Faber “onbetrouwbaar” terwijl Leyena (niet geheel onpartijdig) schrijft over het bezoek:

“Daar aangekomen wachtte Phee’s een geniepige verrassing. De burgemeester wou helemaal niet zelf met Phee’s praten. Ze liet haar ambtenaren zeggen dat Phee’s “vrijwillig” was gesloten op 23 juli en dat Phee’s een dwangsom verbeurt zodra ze durft open te gaan.”

Phee’s heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit.

De affaire werpt ook een merkwaardig licht op de relatie tussen de beide TMG-dochters Dichtbij en Dagblad Zaanstreek. Die twee zouden samen moeten werken volgens het moederbedrijf – een plan waar verzet tegen is vanuit het dagblad. Uit de Phee’s-affaire blijkt waarom: terwijl in Dagblad Zaanstreek de zaak wordt onderzocht en ook de kant van de gemeente wordt toegelicht, is Dichtbij een platform voor Phee’s-activisten die daar de verslaggeving voor hun rekening mogen nemen.

(foto van de Phee’s website)