Het Vissershop in Zaandam (achter de Zuiddijk) is een bijzondere buurt. Eén van de eerste sociale woningbouwprojecten in Zaandam (1914) en grotendeels in tact gebleven door een grote renovatie. Maar ook bijzonder is het groen in deze tuinstad. In de Beukenlaan staan beuken, in de Notenlaan notenbomen en in de Plataanlaan dus platanen.

En om die platanen gaat het hier. Losliggende straatstenen en boomstronken die het trottoir versperren na gekapt te zijn, komen zo af en toe langs. Hier dus ook, en de ‘boosdoeners’ zijn de bomen zelf. De bestrating op de rijbaan en parkeervakken op de Plataanlaan komt omhoog door de steeds maar groeiende wortels van de platanen (dat doen bomen namelijk).

Plataanlaan-bewoner Jan Marinus: “het zelf terugleggen van stenen werkt niet meer. De straat komt omhoog als je er met je auto overheen rijdt, wat schade kan veroorzaken aan de onderkant van je auto en je banden beschadigd kunnen raken. In de parkeervakken moet je oppassen dat je bij het uitstappen uit je auto je niet struikelt.” 

Het euvel is ‘slim gemeld‘ op de site van de gemeente Zaanstad maar kennelijk zijn er geen stratenmakers op korte termijn beschikbaar: “Uw melding kan op dit moment niet afgehandeld worden. De werkzaamheden zijn ingepland om op een later tijdstip uit te voeren. De verwachting is dat uw melding in het tweede kwartaal van 2024 afgehandeld wordt.”

Dat is dus voor eind juni. We houden het in de gaten.

Door Piet Bakker / Jan Marinus (foto & tip)