Het Platform Krommenie heeft een petitie verzonden aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Provinciale Staten van Noord Holland.

Ze roepen de partijen op “hun verantwoordelijkheid nemen om een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 te realiseren die een oplossing biedt voor de huidige verkeers- en gezondheidsproblemen in de regio Zaanstreek-Noord.”

Het beschermen van de Stelling van Amsterdam moet geen doel op zich worden volgens het Platform, de Stelling is namelijk:

“al op 9 plaatsen doorkruist, o.a. door de N203. Het lijkt soms wel of het ‘ongeschonden’ handhaven van de Stelling van Amsterdam belangrijker is dan het op slot zitten van de verkeerssituatie op de N203 en dan de gezondheid van de bewoners van de omliggende woonkernen in Zaanstad-Noord.”

Volgens de petitie is de huidige weg de oorzaak van gezondheidsproblemen: “17.000 mensen worden eerder ziek of gaan eerder dood door de verkeerssituatie tussen Krommenie en Assendelft.”

Het Platform Krommenie stelt dat er een nieuwe verbinding tussen de A8 en de A9 moet komen via de Golfbaanvariant.

Partijen

De Orkaan bekeek een paar partijprogramma’s. D66 kan alle kanten uit:

“Door het ontbreken van een verbinding tussen de Rijkswegen A8 en A9 bestaan leefbaarheidsproblemen in Krommenie en Assendelft en is er sprake van verkeersopstopping op de N203 en N246. D66 wil dat hiervoor een oplossing komt, maar deze oplossing mag niet ten koste gaan van de UNESCO-status van de Stelling van Amsterdam, de leefbaarheid in de IJmond of het landschap. Goede landschappelijke inpassing en behoud van erfgoed zijn harde voorwaarden voor D66 om in te stemmen met een verbinding.”

De VVD ziet win-win (door de Stelling maar die toch behouden, eigenlijk de huidige strategie van GS, of die genade kan vinden in d eogen van de Unesco is overigens niet zeker):

“Waar cultuurhistorie met de noden van vandaag schuurt, zoeken we slimme oplossingen. Een mooi voorbeeld is werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. De VVD wil de noodzakelijke autobereikbaarheid van Noord-Holland met de A8-A9-verbinding verbeteren. De unieke status en ligging van de stelling bemoeilijkt dit doel. Door bij het aanleggen van de nieuwe verbinding de omgeving van de stelling op te waarderen, maken we werk met werk. De bereikbaarheid wordt verbeterd en de Stelling van Amsterdam wordt verfraaid. Een slimme win-winsituatie waarmee we kansen creëren en benutten.”

Bij de PvdA komen de woorden A8, A9, Stelling van Amsterdam, N203 of Golfbaan niet in het programma voor… slim…

GroenLinks is duidelijk: “De Duinpolderweg en de verbinding A8-A9 worden niet aangelegd.”

Het CDA wil compensatie (zie VVD):

“Een nieuwe verbindingsweg A8/A9 moet deze oplossing bieden en de verkeersverbindingen in Noord Holland verbeteren. Gedeputeerde Staten (GS) hebben een voorkeur uitgesproken voor de Golfbaanvariant. Uit het landschapsplan moet blijken hoe de aantasting van de Stelling van Amsterdam kan worden gecompenseerd.”