Poelenburg: andere woningtoewijzing en korten op uitkering?

Morgenavond komt de gemeenteraad van Zaanstad in een extra vergadering bijeen om over het actieplan voor Poelenburg te praten.

Het college wil in kunnen grijpen bij de woningtoewijzing en mensen korten op uitkeringen als ze geen Nederlands willen leren. SP, ROSA en GroenLinks zijn tegen deze voorstellen.

Over de plannen schreven wij al eind januari. Zaanstad wil €1,2 miljoen per jaar extra uittrekken voor maatregelen op het gebied van straattoezicht, onderwijs, huisvuil-overlast, werk en wonen.

Wie geen Nederlands wil leren kan gekort worden op de uitkering volgens de plannen. Inwoners met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt zullen (vrijwilligers)werk moeten gaan doen. “Het gaat in deze wijk om grotere aantallen” volgens het college.

Woningtoewijzing

Bovendien gaat de gemeente onderzoeken of de woningtoewijzing in de wijk anders geregeld kan worden waardoor er “een grotere diversiteit in de wijk naar leefstijlen en inkomensgroepen” zou kunnen komen. (Dat houdt in de praktijk in dat allochtonen en lage inkomens minder snel in Poelenburg terecht komen – Orkaan-interpretatie.) Normaal gesproken is dat lastig omdat de regelgeving voor woningtoewijzing zich daartegen verzet.

Maar de gemeente kan via de “Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek” (Wbmgp) proberen om toch in te grijpen bij de toewijzing van woningen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt het volgende over deze mogelijkheid:

De Wbmgp biedt gemeenten extra mogelijkheden om in gebieden die kampen met ernstige leefbaarheidsproblemen die op korte termijn aangepakt moeten worden met meer slagkracht te werk te gaan en de leefbaarheidsproblematiek aan te pakken. Door hier gebruik van te maken kan de instroom van ‘kansarmen’ in kwetsbare buurten worden afgeremd, wat de leefbaarheid ten goede kan komen.

SP, ROSA en GroenLinks zijn het daar niet mee eens: “Iedereen recht heeft op woonruimte” en “Gemengde wijken zijn nastrevenswaardig” volgens deze partijen.

Taalonderwijs

Deze drie partijen willen ook niet dat mensen op hun uitkering gekort worden als ze weigeren Nederlands te leren. Zij zien meer in het motiveren van mensen om Nederlands te leren en het uitbreiden van de faciliteiten om dat te doen.

De vergadering begint om 19:30 in het stadhuis en is openbaar, ook wordt het live gestreamd via internet.

Deel dit artikel:

5 reacties

 • JBP

  Ik woonde van 1970 tot 1984 in Poelenburg. Ik kom er nu nog maar af en toe. En – het moet gezegd – het is er niet op vooruit gegaan. Op allerlei gebied. Terwijl het wel een grappig wijkontwerp was: een deel flats, een deel laagbouw, en deel bungalows en dan het Darwinpark. Veel van de flats en laagbouw was in eigendom (en in verhuur) van Verkade, Bruynzeel en nog wat grote werkgevers. Dat is op een gegeven moment massaal in de verkoop gegaan. Dat was misschien het begin van de huidige ellende.

  Er is eerder veel geld in gestopt. Vanuit de EU, herinner ik mij, iets van 10 miljoen gulden in ik meen 1983 waar de gemeente mee aan de haal is gegaan om onder meer een peperduur ROC achter het station neer te zetten. Met het argument: dat is ook voor de kinderen van Poelenburg. Dat kon allemaal in de tijd. List en bedrog is van alle tijden.

  En nu? Auto’s geven nog zelden richting aan. Men racet door de wijk en gaat plots rechts- of linksaf. Het ondergrondse afvalsysteem bij de flats leidt tot veel afvaloverlast. Veel mensen zetten er van alles naast. Op donderdag komt HVC het grofvuil ophalen… dat vaak niet is aangemeld en al vanaf vrijdag/zaterdag/zondag enz buiten staat. Die flats en het ondergronds afvalsysteem maken dat mensen ‘anoniem’ zijn of althans zich zo voelen… kijk naar het afval, het oud papier in de hal van flats. Nobody cares.

  De ‘gentrification’-oplossing – hogere inkomens in de wijk om de diversiteit te vergroten – heeft hier en daar wel gewerkt in Amsterdam maar ik heb geen idee hoe men zich dat voorstelt in Poelenburg. Slopen?Bebouwen van Poelenburg-Oost, waar vroeger de Schooltuinen waren, alle bomen en struiken weg, uitzicht op het water van de Watering… dat snap ik nog.

  Tewerkstelling is nu een deeloplossing, lees ik. Nou, veel succes! Korting op de uitkering rond het Nederlands leren terwijl de overheid die lessen heeft uitbesteed aan allerlei al dan niet malafide instellingen, net als in de zorg, re-integratie, kindgebonden budget en wat al niet meer.

  De gemeente is al 30 jaar de regie in onder meer Poelenburg kwijt. Nu denkt zij dit met een aantal fopmaatregelen snel terug te krijgen? Droom lekker verder!

 • Berry

  Geheel mee eens. Ook ik in Poelenburg gewoond (’81-~’95), als kind/jongvolwassene, verhuist vanuit ander gedeelte Zaandam. Wat eigenlijk een ideale manier zou moeten zijn om diversiteit te kweken (gentrification, die term kende ik niet), tenminste de opzet van de wijk was wel zo, blijkt gewoon niet te werken.

  Niet omdat de wijk slecht was opgezet. Genoeg diversiteit en groen, maar gewoon om de mensen zelf die er wonen. Afgezien van wat die-hards, is het gros van de mensen die kan meespreken het eens dat je daar niet wilt wonen.

  Het proberen te maken van een samenleving door regelgeving en subsidie. Laten we er eindelijk mee ophouden, en ons gewoon richten op de mensen die het wel verdienen.

  Ik denk dat mijn leeftijd heeft meegekregen dat de eerste groepen prima waren aangepast. En er nog steeds een fijne groep mensen is uit de bekende landen. Maar dat er een groeiende groep is gekomen (hier verdomme geboren zijn) die zich bij voorbaad heeft afgekeerd van de maatschappij. Niet afzetten, maar zich er boven hebben gesteld. Helaas aangemoedigd door opiniemakers.

  Helaas, want daardoor zijn de ‘goeden’ komen te lijden onder de ‘slechten’. Dagelijks ga ik om met gematigde (ex)islaam gelovigen en dat is prettig, maar zoveel nare persoonlijke ervaringen staan daar tegen over. Geweld, troep maken, grote bek, stelen en asociaal gedrag.

  Laten we deze mensen gewoon opgeven en ons richten op de gemeenschap waar mensen wel SAMENleven.

 • Janneke

  Goede plannen om te korten op uitkeringen als ze weigeren nederlands te spreken en om werklozen vrijwilligers werk te laten doen. In Rotterdam zijn die regels inmiddels in uitvoering en levert het goede resultaten op!

  Leuk dat ze van Poelenburg een multiculturele wijk willen maken, maar ken geen mens die er wilt wonen. Niemand wil er dood gevonden worden.
  Ze rijden er als idioten, steken op willekeurige plekken gewoon over zonder te kijken en dan hebben we het nog niet over de hoeveelheid vuilnis op allerlei plekken.

 • Monique

  Nutteloos !!!! Worden al 20 jaar dingen beloofd daar. Heb er zelf 30 jaar gezeten met een bedrijf. Door dit gebeuren dat beloften niet worden waargemaakt zijn bijna alle ondernemers vertrokken. En de meeste omdat er gewoon geen geld meer te verdienen is daar. Jaren lang een nieuw winkelcentrum beloofd. Door woningbouw de stekker er uitgetrokken. Daarmede door bijna allen ondernemers naar de klote.
  Maar hoe ik al jaren heb gezegd …. er is een mooie nieuwe rondweg om Poelenburg heen !!!!!

 • Het lichaam liegt nooit

  Goeiedag. Er zijn drie elementaire criteria die men dient te checken bij zulke plannen: is het idee goed? Is de timing goed? Is de uitvoering goed?
  Geen enkel plan wordt op die manier getoetst, helaas.

  Mensen leven vol PROTEST en tonen dat elk moment van elke dag. Mensen willen dus gezien, gehoord en gewaardeerd worden en dat gebeurt helemaal niet. Onze autochtonen en allochtonen ondervinden dat, daarom laten beide groepen zien dat men dit niet langer pikt, met alle gevolgen van dien.
  We dienen de essentie van (de gevolgen van) het beleid zelf eens te bestuderen en te zien wat mensen nodig hebben om vrij uit te kunnen leven, in werkelijke vrijheid.
  Die vrijheid is er nu niet en de invloed van kerk/moskee en staat dient men niet te onderschatten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *