Orkaan-lezer Hans van Rhenen vond het maar niks, de provinciale kieswijzer Mijn Stem… De eerste vraag over referenda kon er wat hem betreft nog mee door, de tweede over fietspaden of autowegen raakte volgens hem ‘kant noch wal’ en bij de derde (“Is de wolf welkom in Noord-Holland?”) is hij er ‘acuut mee gestopt’.

Die van die wolf is een nogal rare (daar is de beslisruimte van de provincie erg klein), en in Noord-Holland zijn ook helemaal geen wolven gespot. In zo’n kieswijzer tellen echter alle zinnige vragen even zwaar als de onzinnige.

In deze wisselen de zinnige en onzinnige elkaar af. Er zitten vragen bij over de A8-A9, Schiphol, stikstof, woningbouw buitengebied (in het groen), Natura200-gebieden, sociale woningbouw, Tata, festivals en windmolens (zinnig) maar ook over de hoogte van de wegenbelasting (daar gaat de provincie niet over), een burgerberaad (nep-democratie) en bijvoorbeeld kerncentrales (is dat een optie binnen 4 jaar?).

Eerlijk is eerlijk: er zitten meer zinnige vragen dan onzinnige in de stemhulp. Hij is al een stuk beter dan de StemWijzer van de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het zwakke punt blijft natuurlijk dat het gebaseerd is op wat partijen beloven. En niet op wat ze in de afgelopen jaren gedaan of gestemd hebben. Omdat bij elk onderdeel kort de standpunten van elke partij worden toegelicht kan je het natuurlijk ook gebruiken als stemhulp: selecteer alleen die punten die je belangrijk vindt en maak elke keer een screenshot van de partijen die je zelf acceptabel vindt. Voorbeeld hieronder.

Leuk weetje: of je nu op PVV of FvD stemt maakt meestal niet zoveel uit. Die hebben vrijwel overal dezelfde standpunten.

Doe zelf de Mijn Stem-kieswijzer.