Langs de N203 door Krommenie worden de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof niet overschreden. Dat antwoordt Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland op vragen van Daniël van den Berg (JA21) over de ‘verhoogde milieubelasting en verkeersonveiligheid’ in het gebied. Dat komt volgens Van den Berg omdat de verbindingsweg A8-A9 er maar niet komt.

Dat de wettelijke normen niet worden overschreden, betekent volgens de Provincie overigens niet dat er geen gezondheidsrisico’s – bijvoorbeeld luchtwegaandoeningen – zijn: “De waarden voor stikstofdioxide en fijnstof liggen, net als in een groot deel van Nederland, nog wel boven de WHO-advieswaarden uit 2021.”

Van den Berg vroeg ook naar risico’s voor de inwoners van Krommenie, Wormerveer en Uitgeest omdat volgens hem “vrachtwagens met gevaarlijke stoffen soms door deze dorpen moeten rijden doordat zij niet in alle gevallen mee mogen met de pont.” Dat is een Broodje Aap volgens de Provincie alhoewel ze dat natuurlijk anders opschrijven: “Het beeld dat transporten met gevaarlijke stoffen niet in alle gevallen mee zouden mogen met de pont wordt niet herkend.”

A8-A9

JA21 informeert ook of die A8-A9 er toch komt, misschien via een “alternatieve route voor de A8-A9 verbindingsweg die het landschap niet aantast en de UNESCO-status behoudt”. Hier heeft de Provincie weinig hoop: “Al deze varianten tasten in meer of mindere mate het landschap c.q. de waarde van het werelderfgoed aan.” Wat ze hier lijken te zeggen is dat de verbinding daardoor vrijwel kansloos is. O ja: “de financiering is echter onzeker (de investeringskosten bedragen ruim €900 miljoen), daarom doen we nu ook onderzoek naar andere robuuste oplossingen.”

Het geloof in de A8-A9 lijkt bij de Provincie te zijn verdwenen. Voor de ‘robuuste oplossingen’ is € 11 miljoen uitgetrokken. De provincie heeft ook een geinige ‘Interactieve infographic‘ laten maken waarin 16 ‘robuuste’ maatregelen staan (op onze laptop deed die het niet). Maar we zagen dat er OV-coaches werden aangesteld, een rondweg in Assendelft komt (2022 klaar) via de Noorderveenweg en Noorderweg, veiliger stationsgebieden, een breder fietspad tussen Krommenie en Uitgeest (2023 klaar), meer bomen, een andere inrichting van het kruispunt bij het Vlietsend en 50 km op een stukje N203.

De Provincie heeft ook geluidsmetingen uitgevoerd en onderzocht of ‘verkeersmanagement-maatregelen’ (bijvoorbeeld een geoptimaliseerde groene golf) kan helpen om het geluidniveau te verbeteren. Het resultaat was teleurstellend: “het inzetten van verkeersmanagement op de N203 om het geluidniveau te verbeteren blijkt weinig effect op te leveren.” De robuuste oplossingen zouden volgens de Provincie dan weer wel tot een ‘gereduceerd geluidsniveau’ moeten zorgen.

Dorpsraad

Op woensdagavond 28 februari wordt tijdens een openbare bijeenkomst van de Dorpsraad Krommenie opnieuw aandacht gegeven aan de luchtkwaliteit in Krommenie en de verkeersproblematiek rond de N203. Het is in Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185, Krommenie. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

Door Piet Bakker. Bronnen: mail Dorpsraad Krommenie, Facebook Dorpsraad en vragen Daniël van den Berg.