De provincie Noord-Holland wil een plan laten ontwikkelen om alsnog een A8-A9-verbinding door de Stelling van Amsterdam te laten lopen.

De Stelling zou daarbij op diverse plaatsen hersteld moeten worden.

Als eerste gaan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

In het landschapsplan moet de A8-A9-verbinding “zo goed mogelijk ingepast worden in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam” aldus de Provincie:

“Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.”

In het landschapsplan wil de Provincie de aanbevelingen van het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, meenemen:

“Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het herstellen van de inundatiekeringen en aan het herstellen van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk. Ook het verbreden van de waterloop van de voormalige zeearm de Kil en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit zou daar bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen.”

ICOMOS verklaarde zich in november 2017 tegen de voorgestelde verbindingsweg omdat die de Stelling van Amsterdam teveel zou aantasten.

De provincie geeft de voorkeur aan het Golfbaanalternatief:

“Op dit moment zijn het Nul-plusalternatief, het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief nog in beeld voor een verbinding A8-A9. Van die drie biedt het Golfbaanalternatief de beste kansen om de weg optimaal in te passen in het landschap rondom de Stelling van Amsterdam. Er zijn geen nieuwe inzichten die het noodzakelijk maken om andere alternatieven (opnieuw) te onderzoeken.”

De provincie Noord-Holland en het ministerie van OCW nemen in 2019 een besluit over het landschapsplan.