Provincie wil A8-A9-verbinding in Stelling Amsterdam inpassen

De provincie Noord-Holland wil een plan laten ontwikkelen om alsnog een A8-A9-verbinding door de Stelling van Amsterdam te laten lopen.

De Stelling zou daarbij op diverse plaatsen hersteld moeten worden.

Als eerste gaan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

In het landschapsplan moet de A8-A9-verbinding “zo goed mogelijk ingepast worden in het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam” aldus de Provincie:

“Bij een inpassing wil de provincie de waarde van het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen.”

In het landschapsplan wil de Provincie de aanbevelingen van het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, meenemen:

“Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het herstellen van de inundatiekeringen en aan het herstellen van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk. Ook het verbreden van de waterloop van de voormalige zeearm de Kil en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit zou daar bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen.”

ICOMOS verklaarde zich in november 2017 tegen de voorgestelde verbindingsweg omdat die de Stelling van Amsterdam teveel zou aantasten.

De provincie geeft de voorkeur aan het Golfbaanalternatief:

“Op dit moment zijn het Nul-plusalternatief, het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief nog in beeld voor een verbinding A8-A9. Van die drie biedt het Golfbaanalternatief de beste kansen om de weg optimaal in te passen in het landschap rondom de Stelling van Amsterdam. Er zijn geen nieuwe inzichten die het noodzakelijk maken om andere alternatieven (opnieuw) te onderzoeken.”

De provincie Noord-Holland en het ministerie van OCW nemen in 2019 een besluit over het landschapsplan.

Deel dit artikel:

10 reacties

 • Jaap

  He he. Eindelijk!

 • Mark

  Mooi man, weer een plan!

  Is al bekend wie het gaat betalen? De financiering van de variant zonder al deze extra’s was er al niet eens.

 • Ruud van Dijk

  Meer wegen voor meer auto’s, dat is echt een achterhaald idee.
  Minder wegen, minder auto’s, dat is de toekomst.

 • Hans Mandjes

  Het aanleggen van nieuwe wegen is echt oude politiek. Gelukkig zijn er volgend jaar provinciale verkiezingen, ik hoop en verwacht dat GroenLinks ook in de provincie de grootste partij wordt, een verbetering van het OV en snelle fietsverbindingen moet echt de hoogste prioriteit krijgen!

  • Egbert Visser

   Meneer Mandjes, aub geen GroenLinks ! Bent u trouwens overgelopen van de SP?
   Het OV verbeteren? Je krijgt de mensen toch niet in de trein of bus zolang ze overvol zijn, daarnaast is het OV in Nederland duur.. Snelle fietsverbindingen? Leuk maar met slecht weer of vrieskou gaan de mensen niet fietsen maar nemen de auto.
   Die weg moet er gewoon komen, ondertunnel desnoods het gedeelte waar de Stelling van Amsterdam ligt, ok kost wel een paar centen maar dan heb je wel wat.

  • Rob

   Dé oplossing voor de verkeerscongestie bestaat niet. Maar wat we wel al lang weten is dat meer asfalt vooral meer (auto-)verkeer aantrekt, terwijl er al veel gewonnen zou zijn als je keuzes kan maken. Dat betekent dus ook investeren in OV (hoewel dat lang niet altijd en lang niet voor iedereen een oplossing is) én investeren in hoogwaardige snelle fietsverbindingen.

   Buiten het zicht van veel plannenmakers is zich een kleine revolutie aan het voltrekken: het klassieke oerdegelijke, maar ook loeizware, zwartgemoffelde rijwiel bestaat niet meer. Het rijwielpark bestaat voornamelijk uit race-, sport-, atb-, hybride- en elektrische fietsen. Daarmee is qua snelheid en afstand veel meer mogelijk dan veel plannenmakers denken. De vervoersprestatie van de fiets is nu al indrukwekkend: in de ochtendspits zitten meer mensen óp de fiets dan in de auto en qua reizigerskilometers levert de fiets een met het OV vergelijkbare prestatie. Maar wel tegen veel lagere kosten.

   Met geringe en slimme investeringen kan de fiets voor veel mensen een aantrekkelijk alternatief worden voor de auto op afstanden tot, pakweg, 20-30 kilometer.

   Er komt nog een andere kleine revolutie aan: de topman van Chrysler liet zich al verleiden tot een toekomstvisie waarin er geen eigen autobezit meer zal zijn, maar mensen een zelfrijdende auto op afroep laat voorrijden. Illusie? Wellicht, maar er groeit nu al een generatie op die gewend is aan autodelen en onlangs signaleerden Duitse autobouwers dat jonge mensen steeds minder vaak en op latere leeftijd een rijbewijs halen. Eigen autobezit zou idd wel eens sterk minder kunnen zijn over 10 jaar. Hoog tijd dus om in te spelen op andere wijzen van vervoer – die verbinding A8-A9 kon idd wel eens overbodig blijken te zijn.

 • Gerben

  HUH, Nul plus nog in beeld, dacht dat die er al uit lag?
  Ik zie iedere dag het verkeer in krommenie, alleen `s nachts is het er rustig.
  OV heeft heen nut in dit geval, er zijn te veel soorten verkeersdeelnemers met te veel diversiteit aan bestemmingen en afkomst. Daar krijg je het verkeer niet mee weg.

 • Rob

  Ongelofelijk hoe de provincie weer niet luistert naar zijn burgers en gemeenten. Die hebben duidelijk nee gezegd tegen de golfbaan variant. Ook Icomos heeft duidelijk te kennen gegeven dat geen van de varianten acceptabel is.
  Mw Post van de VVD wenst dit niet te accepteren heeft hiervan haar politieke halszaak gemaakt.
  Ze gaf aan met Icomos te willen praten, dat hebben ze kennelijk nu in een achterkamertje geregeld. Als wij dit voor jou doen dan doen jullie dit voor ons in kennelijk de politiek. De provincie blijft vasthouden aan de golfbaan variant als voorkeur en Icomos lijkt gezwicht zo blijkt uit de uitspraakvan Icomos in de nieuwsbrief van de provincie“
  “Ook het verbreden van de waterloop van de voormalige zeearm de Kil en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit zou daar bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen, aldus ICOMOS.”

  Dit moet politieke consequenties hebben voor de partijen die dit steunen en achter de burgers om hebben geregeld met Icomos. Gaan we wel oude waterlopen herstellen en Luisteren we niet naar de benadeelde partijen ( bewoners broekpolder, boeren en golfbaan)?

 • Hallo

  Het is écht van de zotte. Wéér een plan maken…en waarom vallen nou toch de al bestaande wegen/routes af? Hoezo kunnen de N246 en de weg langs het noordzeekanaal niet aangepast worden?

 • Nico

  Hans Mandjes heeft gelijk. Meer autowegen, meer auto’s . Oude politiek. We moeten naar minder vervuiling toe, Zoals aardgas eindig is is ook fossiele brandstof eindig. Denk eens verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *