PVV blijft ageren tegen digitaal vergaderen

Vanavond vergadert de gemeenteraad van Zaanstad digitaal. Zeer tot ongenoegen van POV en PVV, de laatste partij heeft er voor gekozen om de vergadering te boycotten, de POV vergadert ‘onder protest’ toch mee.

Volgens de PVV is een digitale raadsvergadering niet alleen tegen de afspraken maar ook tegen de regels omdat het Reglement van Orde niet is aangepast. Volgens Zaanstad kan er gewoon vergaderd worden.

De PVV memoreert de afspraak die er over digitaal vergaderen is gemaakt:

“Vorig jaar juni is in het Presidium de afspraak gemaakt dat commissievergaderingen (Zaanstad Beraden)
digitaal worden gehouden en besluitvormende Raadsvergaderingen fysiek. Wij hebben hier
schoorvoetend mee ingestemd.

Nu zijn sinds de vorige Raadsvergadering, personen en partijen die zich niet meer aan deze afspraak wenste te houden en heeft u er ‘voor één keertje’ voor gekozen om een digitale Raadsvergadering te houden. Dat ene keertje wordt nu voor de tweede keer. Wij kunnen hier niet mee instemmen.”

Volgens de PVV is ook een aanpassing van het Reglement van Orde van Zaanstad noodzakelijk om digitaal vergaderen mogelijk te maken. De partij verwijst naar een debat (hier op video) in de Eerste Kamer tussen Marjolein Faber (PVV) en (destijds) waarnemend Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops over digitaal vergaderen.

Knops zegt dat gemeenten het digitaal vergaderen in het Reglement van Orde kunnen opnemen, en dat de rijksoverheid daarvoor een model gaat maken. Het lijkt Knops ook ‘in de rede liggen’ dat bestuursorganen een Reglement van Orde hebben dat voorziet in digitaal vergaderen. Gemeenten mogen het ‘model-reglement’ invoeren. Faber vraagt of gemeenten niet een ‘up-to-date’-reglement nodig hebben, waarop Knops zegt: “Dat lijkt mij volstrekt logisch.” Daarop baseert Peter van Haasen van de PVV zijn oordeel dat Zaanstad nu in feite ‘onreglementair’ vergadert en dat alle “uit die Raadsvergadering voortvloeiende besluiten, amendementen, moties, aanstellingen en toezeggingen” dat dus ook zijn.

Griffier Jorrit Jongbloed zegt in een reactie tegen De Orkaan dat Zaanstad gewoon digitaal mag vergaderen, het ‘kan’ volgens hem in het Reglement van Orde worden opgenomen, maar dat hoeft niet. De mogelijkheid om digitaal te vergaderen wordt geboden door de “spoedwet Digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba” en daar maakt Zaanstad gebruik van.

Waarnemend Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops zei ook nog iets anders: “uitgangspunt blijft dat als dat kan dat je dat [digitaal vergaderen] fysiek doet.”

Daar heeft Zaanstad ook een probleempje, het kan namelijk prima, de vergaderzaal in speciaal corona-proof gemaakt (onder). De vergadering is vanaf 18.00 uur live te volgen.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Peter van Haasen - PVV Zaanstad

    Griffier Jorrit Jongbloed heeft helemaal gelijk, het ‘kan’ in het Reglement van Orde worden opgenomen, het hoeft niet.
    Als er in de gemeente geen digitale vergaderingen plaatsvinden hoeft je geen wijzigingen en of addendum op te nemen.
    Er staat gewoon in het Reglement van Orde dat raadsvergaderingen en Zaanstad beraden in het gemeentehuis moeten plaatsvinden. En dat gebeurt niet, zelfs met mijn bril achterstevoren kan ik er niets anders van maken.

  • Hans Kuyper

    Artikel 14.3 reglement van orde, de burgemeester kan een andere vergaderplaats aanwijzen in overleg met Presidium en Agendacommissie. Dat is precies wat er gebeurd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *