Rapport mediator Peperstraat niet openbaar

Op 19 augustus dit jaar stuurde de Klankbordgroep Peperstraat een brief aan wethouder Krieger. Die brief werd niet openbaar gemaakt omdat de afzender daar geen toestemming voor zou hebben gegeven. Ook de antwoorden van Krieger bleef geheim.

Dankzij technische vragen van DZ-fractieleider Juliëtte Rot weten we nu waar die brief over gaat: over het rapport dat mediator Petra Boom over haar bevindingen heeft geschreven. En we weten ook het antwoord van Krieger: ook dat rapport blijft voorlopig geheim.

Volgens Krieger is er nog geen rapport van Boom binnen, maar ook als dat wel zo zou zijn, gaat hij het niet openbaar maken:

“dit is helaas niet mogelijk vooruitlopend op de besluitvorming door het college. De gemeentewet legt de verantwoordelijkheid bij het college om de besluitvorming van de raad op een goede manier voor te bereiden. Dat betekent dat wij als college een integrale afweging over de Peperstraat aan de raad moeten voorleggen waarin de verschillende belangen op de verschillende aspecten goed ten opzichte van elkaar in beeld zijn.

Als wij separaat het stuk van mevrouw Boom openbaar zouden maken waarover dan een discussie zou kunnen starten, is dat openbare gesprek niet tegen de achtergrond van het integrale verhaal dat wij als college naar voren horen te brengen. We kunnen dit document dan ook niet eerder verspreiden totdat wij als college de totale afweging gemaakt hebben waarna we de stukken voorleggen aan de raad voor besluitvorming.

Heel concreet betekent dit dat wij het stuk (en desgewenst ook de overige stukken) toe kunnen sturen wanneer dit aan de raad wordt gezonden. Eerder zal het ook niet aan de ontwikkelaar of anderen worden gestuurd”.

En omslachtige redenering waarom het niet openbaar gemaakt wordt. Het lijkt er vooral op dat het college het niet zo handig vindt om openbaar te maken.

Juliëtte Rot vraagt dan ook naar de onderbouwing deze geheimhouding, staat dat in de:

“Gemeentewet, dan wel de memorie van toelichting of enig ander wettelijk voorschrift, bepaling, jurisprudentie, toelichting of anderszins publiekelijk kenbaar gemaakte regels.”

Foto van eerdere actie van de bewoners van de Peperstraat (Edwin Wielenga)

Lees ook: Plannen Peperstraat bijgesteld: geen hotel, meer woningen

Deel dit artikel:

7 reacties

 • A. de Jong

  Dit siert de wethouder en het college niet. Waarom verschuilen achter de uitsluitingsgronden van openbaarmaking als er behoefte is vanuit de gemeenschap voor transparantie en openheid?

 • rienk spiekstra

  Als ik de reactie van het college goed lees wordt het verslag van mevrouw Boon dus wel openbaar, anders dan de kop suggereert. Het wordt NU niet openbaar, maar later lijkt er te staan.

 • De Orkaan

  Een betere kop was geweest: “Wethouder Krieger wil rapport mediator Peperstraat pas openbaar maken wanneer dat het college uitkomt”. Dat is nogal aan de lange kant. Kern van het verhaal is dat het rapport – dat volgens onze informatie een week geleden naar Zaanstad is gestuurd – dus niet openbaar is. Nu niet en voorlopig niet, ooit wel, als het college dat een goed idee vindt. Maar of het college het een goed idee vindt, is geen grond voor geheimhouding volgens de WOB. Daar staat duidelijk dat documenten die berusten bij de overheid openbaar zijn, behoudens enkele duidelijk uitzonderingen. Dat het college zich daar niet op beroept is veelzeggend: die zijn er kennelijk niet.

  • Tessa Berghouwer

   Juist. Het college mag alleen geheimhouding opleggen als sprake is van een belang, genoemd in artikel 10 Wob. En dan is er nog de vraag of de gemeenteraad gebruik heeft kunnen maken van zijn bevoegdheid tot (het bekrachtigen van) het opleggen van geheimhouding. En tot slot nog de vraag of integrale geheimhouding van het rapport in redelijkheid gehandhaafd mag worden. De enkele omstandigheid dat bekendmaking van de overgelegde gegevens tot commotie zou kunnen leiden, rechtvaardigt op zichzelf niet dat die gegevens dan maar geheim worden gehouden. Het is inherent aan de werking van een politiek systeem dat er over kwesties commotie kan ontstaan. Bovendien hadden bepaalde vertrouwelijke gegevens en passages in de stukken onleesbaar gemaakt kunnen worden. Zo luidt althans jurisprudentie op dit gebied.

  • rienk spiekstra

   Dan had de kop dus kunnen luiden:
   Rapport mediator Pepestraat nog niet openbaar
   Kort gezien voor een goede passende Orkaankop

 • Ed Renkema

  Hoeveel “niet openbare” dus geheime stukken rouleren er inmiddels in het college van Zaanstad? Zij zullen in Nederland waarschijnlijk koploper zijn o0p het gebied van “geheim”.

 • Jan Mulder

  Ongeveer in elk bouwproject dat de Orkaan over schrijft en bewoners/betrokkenen het niet eens zijn verklaard Zaanstad de stukken geheim:
  – Bouw school Overtuinen
  – Peperstraat
  – Mauritsbuurt
  – Aanbesteding Europese School
  – …

  Wie vult de lijst aan? Het is toch absurd? Het is geld van de belastingbetaler maar wij worden overal buitengesloten wat betreft informatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *