Vanavond zette de gemeente Oostzaan online over het conflict tussen Ruud de Zinger en de familie Coenraadts.

Dat conflict gaat over de permanent in aanbouw zijnde woning van De Zinger die volgens hem niet gebouwd kan worden vanwege de tegenwerking van zijn buren, de familie Coenraadts.

Die op hun beurt beschuldigen De Zinger van intimidatie, bedreiging en pesterijen. Rijdende Rechter Frank Visser ging hierin mee door De Zinger volledig in het ongelijk te stellen: hij mocht zich niet meer in of in de nabijheid van het huis ophouden.

In de uitzending (die De Zinger tevergeefs heeft geprobeerd tegen te houden via een kort geding) werd ook stevige kritiek uitgeoefend op de Gemeente die het conflict op z’n beloop zou hebben gehouden en niet aanwezig wilde zijn bij de tv-uitzending.

Hieronder de volledige verklaring die online is gezet.

Reactie college op zorgen naar aanleiding van uitzending ‘Mr. Frank Visser Doet Uitspraak’

Naar aanleiding van het programma ‘Mr. Frank Visser Doet Uitspraak’ op 14 november hebben meerdere inwoners hun zorgen geuit over het burenconflict tussen de heer De Zinger en de familie Coenraadts. Het college van B&W trekt zich deze zorgen aan. Met onderstaand bericht reageren burgemeester Rob Meerhof en wethouder Joop Klinkhamer op de commotie die is ontstaan.

Meerdere bemiddelingspogingen door gemeente
De gemeente Oostzaan is op de hoogte van verschillende zaken die spelen tussen de heer De Zinger en de familie Coenraadts. Als college vinden we het uiteraard belangrijk om dit conflict uit de wereld de wereld te helpen.

De gemeente heeft in principe alleen een verantwoordelijkheid om in te grijpen als het gaat om het bewaken en handhaven van de gemeentelijke wetten en regels, maar niet wanneer er een conflict is tussen personen onderling. In dat geval is het een privaatrechtelijke kwestie en dat is het domein van een rechter.

Naast de wettelijk verplichte inspanningen om het conflict op te lossen (bouwvergunningen, handhavingsprocedures) heeft de gemeente echter op verschillende manieren geprobeerd te bemiddelen in de ruzie. Toen alle ‘eigen’ mogelijkheden niet tot een oplossing leidden, hebben wij besloten om ons te wenden tot een onafhankelijke en professionele mediator. Ons doel hierbij was om beide partijen te helpen zoeken naar een bevredigende oplossing. Geheel gefinancierd door de gemeente onder de voorwaarde dat partijen zich hieraan zouden verbinden. Helaas is het mediation traject eind 2014 voortijdig beëindigd door een van de partijen.

Geen rol voor gemeente in rechtszaak
In het programma ‘Mr. Frank Visser Doet Uitspraak’ stelt Mr. Visser dat de gemeente Oostzaan afwezig was uit angst voor ‘slechte PR’. De gemeente heeft overwogen om de zitting bij te wonen, maar omdat het hier om een privaatrechtelijke kwestie gaat, is geconcludeerd dat de gemeente hier geen rol in heeft. Dit is voorafgaand aan de uitzending aan de programmamakers gemeld. De bewering van Mr. Visser dat de gemeente bang zou zijn voor ‘slechte PR’ klopt dus niet. Dit hebben de gemeentelijke woordvoerders niet tegen de programmamakers gezegd.

We blijven ontwikkelingen volgen
Als college, als burgemeester en wethouders vinden wij het allereerst op menselijk vlak een drama. Het is diep treurig dat buren al zoveel jaar met elkaar in conflict zijn. De gemeente is altijd bereid een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit geschil, wanneer beide partijen hier voor open staan.

Burgemeester Rob Meerhof
Wethouder Joop Klinkhamer