Jan de Bruin en de actiegroep Kultuurklutser gaan 5000 handtekeningen verzamelen om een officiële aanvraag voor een referendum over het Cultuurcluster in te dienen. Ze hebben daar de tijd voor tot 15 maart.

De Bruin zegt nog 2 à 3.000 handtekeningen nodig te hebben, maar heeft er er vertrouwen in dat het lukt: “Dat komt goed.”

Alle partijen stemden in met het ‘referendabel’ zijn van het plan om een referendum te houden over het extra krediet van 7 miljoen voor het Cultuurcluster – dus niet over het cluster zelf. In februari 2017 waren coalitie en GroenLinks daar nog tegen maar ze werden door de rechter teruggefloten.

Of er echt een referendum komt is niet zeker. Eerst moeten de handtekeningen door B&W gecontroleerd worden (zijn het echt 5000 stemgerechtigde inwoners van Zaanstad) en daarna moet de raad beslissen of ze een referendum door willen laten gaan.

De VVD deelde al mee dat tegen zo’n referendum gaan stemmen als De Bruin met z’n 5000 handtekeningen komt (“wij zijn tegen referenda”). Andere coalitiepartijen en GroenLinks hielden de kaarten voor de borst. Alleen D66 zei bij monde van Jan de Vries “de huidige fractie van D66 zal de uitslag van het referendum respecteren”.

Als de 5000 handtekeningen gecontroleerd zijn en de raad kan voor 21 maart (verkiezingen) een besluit nemen, duurt het nog even, gelijk met de verkiezingen stemmen lukt niet. Burgemeester Hamming: “21 maart gaat niet lukken, het duurt minstens 4 maanden voordat het geregeld is.”

Foto boven: Jan de Bruin en Peter Goldstein van Kultuurklutser op de publieke tribune.