Regen van 18 lintjes in Zaanstad

Achttien inwoners van Zaanstad kregen van burgemeester Jan Hamming een Koninklijke Onderscheiding. Zeventien inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Politieman Marcel de Weerd werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De gedecoreerden (foto’s van Bart Homburg):

Ko Stanthardt was medeoprichter en voorzitter van tennisvereniging Zaansport. Sinds 2009 is hij ook oprichter en bestuurslid van Stichting De Kuil. Vanaf zijn tienerjaren is hij bovendien vrijwillig actief geweest als jeugdbestuurder en elftalleider bij voetbalvereniging ZFC.

Bert van den Berg is het visitekaartje van de Nicolaaskerk in Krommenie. Hij zet zich al decennialang in voor de Protestantse Gemeente te Krommenie en was ook enkele jaren vrijwilliger voor de Voedselbank.

Guido van Beuzekom zet zich al sinds zijn 25ste  vrijwillig in voor de gymnastiek- en turnwereld. Eerst in Delft, nu al ruim tien jaar actief als trainer en bestuurslid bij CCO in Zaandam.

Wim Bosman is bij SVA was voetballer, teamleider en voorzitter, en had nog veel meer functies. Daarnaast was hij actief voor tennisclub Overdan, de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner én de  Nederlandse Kring voor Fuchsiavrienden.

Ronald Bouber controleert de wandelpaden en vee-kerende rasters in het Noordhollands Duinreservaat als vrijwilliger bij PWN. Eerder was hij o.m. vicevoorzitter van de ledenraad van ZVH, actief in de ouderraad van de Paus Joannesschool en gedurende vier jaar raadslid voor de VVD.

Ella Brandenburg zet zich al 35 jaar vrijwillig in voor de PKN gemeente te Krommenie. De afgelopen 10 jaar is ze bestuurslid van het A-capellakoor Cantabilé, zingt zelf nog heel graag. Daarnaast vrijwilliger bij de Wereldwinkel. 

Rob Greidanus is al vele jaren vrijwilliger in de Rosmolenwijk; hij was jarenlang voorzitter van de ledenraad van ZVH, vicevoorzitter van het Wijkoverleg Rosmolenwijk, medeoprichter en vicevoorzitter van de Stichting Bewonersinitiatief Rosmolenwijk. En heeft zich bovendien ingespannen om Buurthuis De Kolk te behouden.

Jetse Holtrop (geboren Fries) en natuurtalent voor wat betreft het zorgen voor zijn medemens. Is mantelzorger voor zijn vrouw maar staat ook altijd klaar voor hulp aan buren, ouderen, familie en bekenden. Was daarnaast actief voor de vrijwillige brandweer te Krommenie en voor de PKN gemeente.

Wim IJsseldijk was bestuurslid bij verschillende sportverenigingen, zoals voetbalvereniging KFC, ZVV Zaandijk en de Counters, tennisvereniging KZTV en ook tien jaar lang voorzitter van Schoolvoetbal Zaanstreek Midden. Nu nog actief als vrijwilliger patiëntenvervoer en lid van de patiënten raad van ZMC.

Frans Jonker was jarenlang vrijwilliger bij volkstuinvereniging Nut en Genoegen in Zaandam. Hij verrichtte verschillende werkzaamheden zoals het keuren van tuinen en sloten. In 2009 trad hij toe tot het bestuur en kreeg hij het algemeen onderhoud van het park onder zijn hoede. Was tot 2021 dagelijks op het Volkstuincomplex te vinden.

Het echtpaar Yvonne Klomp en Cor Klomp zijn beiden al vele tientallen jaren actief voor muziekvereniging Apollo te Zaandijk. Mevrouw was onder meer secretaris en nu nog gastvrouw en lid van het schoonmaakteam. Meneer Klomp is penningmeester, voorzitter en lid van het onderhoudsteam bij Apollo. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Stichting de Zaanse molen en bij Stichting tot Behoud van het Stoomschip.

Adriaan Nagel is een onderwijsman in hart en nieren. Was ruim veertig jaar actief in het onderwijs. Vanaf 2008 was hij directeur van De Fontein Mavo te Bussum. Sinds kort gepensioneerd. Naast werkzaamheden voor de eigen school hield hij zich op landelijk niveau bezig met onderwijskwaliteit- en ontwikkeling. Daarnaast ook vrijwillig actief voor een tweetal autoclubs en sinds 2018 voor de atletiekvereniging Lycurgus te Assendelft.

Ruud Peters is al veertig jaar verbonden aan tennisvereniging LTVZ. Speelt ondanks zijn hoge leeftijd (86!) nog steeds een paar keer per week een potje tennis. Hij maakte deel uit van de barcommissie en diverse toernooicommissies en onderhoudt al minstens 20 jaar het park; de banen en al het groen eromheen. Ook houdt hij – als lid van de ‘groenploeg’- het groen rondom de flat waar hij woont netjes.

Peter Schoen is sinds 1991 actief voor kampeervereniging Vondeloord in Wijk aan Zee. Hij organiseert o.m. activiteiten voor het kampeerseizoen, waaraan goede doelen zijn gekoppeld. Sinds 2017 was hij voorzitter van de jubileumcommissie i.v.m. de viering van het 100jarig bestaan van de vereniging in 2021, en was samen met zijn echtgenote druk met de samenstelling van een jubileumboek Ook nog vrijwilliger bij volleybalvereniging The Setfighters en bestuurslid bij de Odd Fellows.

John Sintiago was penningmeester van de Stichting Surinaamse Belangen Zaanstad (Surbeza). Sinds 2001 penningmeester van de Stichting Ontmoetingsonderwijs. Hij zet zich dus al 45 (!) jaar vrijwillig in voor organisaties die integratie van en begrip voor verschillende groepen in de samenleving tot doel hebben. Als penningmeester is hij hierbij de spil voor een goed beleid.

Cobie Tjeerds was meer dan 15 jaar vrijwilliger bij de Voedselbank Zaanstreek. Ze was teamleider en uitdeler bij het uitdeelpunt De Groote Weiver.  Daarnaast verzorgde ze de administratie. Voor haar naasten en vriendinnen is zij bovendien een steun en toeverlaat als het gaat om begeleiding en ondersteuning.

Henny Waardenburg is vrijwilliger bij het verpleeghuis Evean Oostergouw. Ze begeleidt daar “de oudjes” zoals ze zelf zegt, van en naar de kerkdiensten. Ook bij andere activiteiten biedt zij ondersteuning aan de bewoners. Daarnaast is zij vrijwilliger bij wandelvereniging De Laatste Loodjes. Was tot haar 75ste  vrijwilliger bij het patiëntenvervoer van het ZMC.

Marcel de Weerd werd dus ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’. Hij is politieman in Amsterdam-Buitenveldert. Daarnaast initiatiefnemer, oprichter en voorzitter van het Amsterdams Joods Politie Netwerk en daarna ook van het Landelijk Joods Politie Netwerk. Levert een voortvarende bijdrage aan de veiligheidsproblematiek in de stad, in het bijzonder in de bestrijding van antisemitisch geweld, en weet verbondenheid en verantwoordelijk te creëren. Hij heeft de afgelopen 13 jaar veel tijd en energie gespendeerd aan zijn ‘missie’. Maar zag daarnaast ook nog kans om zich op een school en bij de hockeyclub van zijn kinderen verdienstelijk te maken.

Deel dit artikel:

3 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *