Het Regio College fuseert met het Horizon College. De nieuwe school krijgt 17.000 leerlingen op locaties in Zaandam, Koog aan de Zaan, Purmerend, Edam, Heerhugowaard, Alkmaar en Hoorn.

Vanaf augustus 2024 gaan de twee mbo-onderwijsinstellingen samen verder onder een nieuwe naam. Die naam is nog niet bekend.

Volgens het persbericht bundelen de onderwijsinstellingen “hun krachten om een toekomstbestendig en gevarieerd aanbod van mbo-onderwijs te kunnen blijven aanbieden in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Kennemerland.”

Door de fusie wordt volgens de instellingen “een impuls gegeven aan onderwijsontwikkeling, digitalisering, flexibilisering en maatwerk.” De nieuwe school gaat ook trajecten aanbieden voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor volwassenen.

Over de fusie wordt al zo’n 15 jaar gepraat. In 2009 werd de fusie tegengehouden na een negatief advies van de medezeggenschapsraad, politieke druk vanuit onder meer de SP en inspanningen van Beter Onderwijs Nederland (BON) die zich tegen de vorming van mega-scholen keerden: “Op enkele bestuurders na, zat niemand te wachten op een dergelijke megaschool.” De schoolbesturen bleven echter voor fusie en dat kwam in 2020 weer op de agenda. In 2021 werd het plan om in 2022 te fuseren losgelaten. Dat wordt nu dus 2024.

Het Horizon College heeft nu 12.000 studenten, 1.300 personeelsleden, 130 mbo-opleidingen en zit in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Purmerend. Het Regio College heeft 5.000 studenten, 500 personeelsleden, 95 mbo-opleidingen en zit in Zaandam, Koog aan de Zaan, Purmerend, Edam en Heerhugowaard. In Purmerend delen het Horizon College en het Regio College al gezamenlijk één gebouw. De werkgelegenheid voor het personeel blijft behouden.

Door Piet Bakker. Persbericht Horizon College /Regio College, websites BON, Tweede Kamer en Horizon College. Foto: De Orkaan.