Eenrichtingsverkeer per 1 november van de Padlaan in Krommenie stuit op veel weerstand in het dorp.

Via een peiling via Facebook hebben inmiddels bijna 2000 mensen hun mening gegeven. 1700 (86%) zijn tot dusver voor het handhaven van het (tijdelijke) tweerichtingsverkeer, 275 mensen zijn daartegen.

Het tweerichtingsverkeer is sowieso tijdelijk, de tijdelijke openstelling heeft te maken met riool- en bestratingswerk op het Weiver en de Zuidervaartdijk. In maart 2019 zou de weg weer eenrichtingsverkeer worden.

Zaanstad heeft tot een eerdere opstelling besloten omdat er klachten van aanwonenden van de Padlaan kwamen. Op 1 november gaat de weg vanuit de richting Wormerveer weer dicht.

Omdat Weiver en de Zuidervaartdijk afgesloten blijven moet nu alle verkeer rechtsaf en via de Kruisstraat het dorp in. Daartegen richten de bezwaarmakers zich.

De petitie is nog tot 27 oktober te ondertekenen. In de toelichting wordt ook gepleit voor een 30-km-zone als de weg in twee richtingen open zou zijn. Zaanstad heeft al laten weten dat zoiets ‘niet binnen het beleid past’ en bovendien kan dat nooit gerealiseerd worden voor eind maart.


Een verzoek om herzieining lijkt zinloos, het besluit is al officieel genomen, tot begin december kunnen bezwaren worden ingediend.


Enkele commentaren:

Ben voor 2 richtingen. Maar rechts moet voorrang krijgen. Zeker bij de vaartbrug. Je komt of ze laten je er niet tussen! En 30 km zone! En anders gaat er heelveel sluipverkeer over het Weiver, en dat zit het weer knel op de Zuiderhoofdstraat

Zelf woon ik aan de padlaan, en als ik op de fiets ben, duurt het soms 10 min om te kunnen over steken. En er word erg hard gereden! Want er zijn erbij die denken dat het een racebaan is. Toch ben ik voor, maar hoop dat er dan wel iets mee gedaan word, zoals drempels misschien.

Er is vorige week door de gemeente besloten dat de padlaan 1 richting verkeer blijft dus deze poll heeft geen enkele zin! 10.000 auto’s per etmaal door de padlaan is gevaarlijk met al die scholieren doener twee keer per dag door fietsen. Gelukkig ziet de gemeente dat in. Jammer voor degenen die wat om moeten gaan rijden maar geweldig voor de
Veiligheid en de bewoners van de padlaan en Badhuislaan en verder.

Ik woonde tot begin van de maand op het Weiver en wat was het een verademing. Geen auto’s meer die met 60 voorbij je huis knallen. Want de meeste huizen in deze straat hebben dus geen voortuin…. ze knallen letterlijk langs je voorraam.

Ben bang dat er geen perfecte oplossing is, kiezen tussen twee kwaden.