Robert van Tellingen: Telt Koog aan de Zaan voor dit college?

Vanavond stemt het college van Zaanstad hoogstwaarschijnlijk in met een plan dat van Koog aan de Zaan en de A8 een logistieke hel maakt. En dat alles omdat de Vervoerregio Amsterdam en ProRail graag een tunneltje willen in Koog aan de Zaan en 1 van de 5 A8-aansluitingen wil slopen.

De raadsleden stemmen voor een verslechtering van de leefbaarheid in oud-Koog, de aantasting van een Natura2000 gebied en veel onzekerheid over sociale voorzieningen. Alkmaar en Amsterdam profiteren en lachen zich rot.

De inwoners van oud-Koog kregen vorige week een brief van de wethouder. Die had eerst al het NHD ingelicht over dat tunneltje en bedacht kennelijk dat het slim zou zijn om de inwoners ook maar eens te betrekken bij dit besluit dat grote gevolgen heeft voor het dorp. Een guitige tekening moet het allemaal minder heftig doen lijken. Een tekeningetje. Kennelijk kunnen de inwoners van Koog aan de Zaan een realistische weergave niet aan.

Eufemistische Flutbrief 

De brief is dusdanig opgebouwd met eufemismen, dat je hem van de eerste tot de laatste zin wantrouwt. Natuurlijk wordt er gehamerd op (schijn)veiligheid en (schijn)inspraak. De brief is ondertekend door wethouder Slegers, die ik er dus op aanspreek. Het is de eerste keer dat ie over dit dossier communiceert met de inwoners van Koog aan de Zaan. Met een brief. Dat is natuurlijk eenzijdig, maar het is een verbetering ten opzichte van de oorverdovende stilte van de afgelopen jaren. 

Tot deze week liet hij de communicatie over aan de lobbyclub van de gemeente Amsterdam en Prorail, die Vervoerregio heet. Zij hebben er miljoenen tegenaan gesmeten om de inwoners van Oud Koog en Oud Zaandijk enthousiast te maken over een tunneltje, waar Zaandijk en Koog aan de Zaan helemaal niet bij gebaat zijn. “Met dit voorkeursalternatief zijn we goed voorbereid op de toekomst van de regio, zodat iedereen veilig en prettig van A naar B reist”, zegt Slegers in de brief. Hij bedoelt er vermoedelijk de inwoners van Alkmaar en Amsterdam mee.

Oprit naar de A8 verdwijnt

Het staat ergens in een bijzin op bladzijde 2 vermeld, maar het gaat echt gebeuren. De inwoners van Oud-koog, Oud-Zaandijk, Wormerveer Zuid en Zaandam Noord kunnen binnen enkele jaren niet meer via oprit 2 de A8 bereiken. Zij zullen de keus krijgen om zich met zijn allen door een tunneltje te wurmen om aan te sluiten bij de inwoners van Westerwatering, Westerkoog en Rooswijk, die allemaal gebruik gaan maken van die ene oprit. Als ze dat al doen, want de kans is groot dat ze door de congestie gaan zwerven door de stad en bijvoorbeeld aansluiten bij de inwoners van ’t Kalf om bij de A7 in de file te staan, of ze gaan via het klaverblad, om daar bij de bewoners van die nieuwe wijk bij de rotonde en de rest van Zaandam aan te sluiten. Meer smaken zijn er niet. 

Grote investering voor zeer onzekere aansluiting

Een besluit met grote gevolgen dus voor forensen. Maar dat staat louter in een bijzin vermeld in de optimistische brief, die de inwoners van al deze wijken daarmee echt op het verkeerde been zet. Er komt een “verbeterde aansluiting” van de A8, maar die loopt van Koog aan de Zaan naar Assendelft. Daar hebben forensen richting Amsterdam (gezien de files, ruim in de meerderheid) helemaal niets aan. Of is dit bedoeld als voorbereiding van een aansluiting van de A8 op de A9? Het zou dom zijn. Dat die aansluiting er komt is allerminst zeker. De provincie twijfelt, het rijk betaalt niet mee, de natuurverenigingen werken tegen en dan is er ook nog stikstof. Maar domme besluiten, daar kent Zaanstad er meer van. 

Optimistisch is ook het idee dat je zomaar een stuk Natura2000 gebied kunt opofferen voor een oprit, die nergens heen gaat. Extreem optimistisch als je bedenkt dat we in een tijd leven waarin bouwprojecten stilliggen vanwege de stikstofuitstoot.

Schone Lucht Alliantie

Wat komende jaren op de agenda gaat komen is de verslechtering van de luchtkwaliteit in leefgebieden. Met dank aan het dossier Tata Steel. Belangrijk voor Koog aan de Zaan, want met die gewenste A8-A9 aansluiting scheuren er 35.000 extra auto’s per dag tussen de Kogerkerk en het oude raadhuis. De Lindenboomschool zal de gevolgen merken. Die kan er volgens de richtlijnen van de GGD, het Longfonds (gesteund door onderzoek van het RIVM) en het Schone Luchtakkoord, dat Zaanstad ook heeft ondertekend, nu al niet staan. De huizen aan de Verzetstraat en in de Slachthuisbuurt in Zaandam zitten ook in de gevarenzone. 

A8 als kwetsbare snelweg

1 van de 5 opritten van de A8 verdwijnt. Er moeten straks dus meer auto’s over minder op- of afritten. Ik sprak de afgelopen dagen twee verkeersdeskundigen, die niet met naam genoemd willen worden, omdat juist gemeentes, provincies, metropoolregio’s, ministeries en ProRail de grootste en enige opdrachtgevers zijn (en dat zijn ook de afzenders van de brief). Volgens hen is het een slecht plan om een afrit van een kwetsbare snelweg als de A8 af te sluiten. Het verkeer gaat zich nog meer concentreren en dat kan leiden tot onwenselijke binnenstedelijke verkeersinfarcten, maar mogelijk ook files die we nog kennen uit de tijd van voor de tweede Coentunnel. Zeker als je als stad de ambitie hebt om veel binnenstedelijk te bouwen, zoals bij de rotonde in Zaandam, het oude BPV-terrein, de Hemmes en bij het oude Wessanen in Wormerveer. 1 van de 5 opritten richting Amsterdam verdwijnt. Het zou in de advertentie moeten staan van toekomstige Zaanse nieuwbouwplannen. Die twee minuten extra reistijd, waar de wethouder over rept, het is optimistisch, zullen we maar zeggen. ’s Nachts lukt het vast. 

Leidse Rijntunnel
Er wordt dus vooral gehamerd op veiligheidsvraagstukken bij de spoorwegovergang Guisweg. Dat is natuurlijk ook een belangrijk gespreksonderwerp. Je zou die veiligheid ook kunnen verbeteren door het spoor onder de grond te stoppen, waarmee je drie wijken aan de westkant met de rest van Zaanstad verbindt, zoals Leidse Rijn nu verbonden wordt met de rest van Utrecht, doordat de A2 daar ondertunneld is. Je verbetert er en passant de veiligheid op de rondweg in Westerkoog mee. Er wordt gezegd dat er voor deze oplossing geen geld is, maar dat is een drogreden. De vervoerregio gaf twee jaar geleden (mede namens Zaanstad) bij het afscheid van Sharon Dijksma, de gemeente Amsterdam en Hoofddorp een extra Schipholverbinding van 1 miljard cadeau. Intussen is dat bedrag opgelopen tot een slordige 7 miljard. Een verdiept Zaans spoor kost een paar honderd miljoen. Het is maar net waar je de prioriteiten legt. Je moet als Zaans vertegenwoordiger in de Metropoolregio Amsterdam wel knokken voor je inwoners, zoals Hoofddorp en Amsterdam ook hebben gedaan.

Veiligheid geen argument

Veiligheid is voor 5 van de 6 opdrachtgevers absoluut NIET de reden dat dit tunneltje er komt. De enige reden dat de Vervoerregio en ProRail een handjevol euro’s willen uitgeven aan een tunneltje in Koog aan de Zaan is dat ze na het weghalen van spoorovergang Guisweg werk kunnen maken van Hoogfrequente treinverbindingen van Alkmaar naar Amsterdam. Om de twee minuten rijdt er dan een trein dwars door Zaanstad. Van Krommenie, tot Zaandam, heen en terug. Het is de natte droom van de NS. En door zwakke lokale politiek is het voor de rest van de metropoolregio lekker goedkoop. Als de gemeente Zaanstad en haar vertegenwoordigers in de metropoolregio Amsterdam harder hadden gestreden voor haar inwoners, hadden ze blije inwoners gehad. Nu dus niet.

Koog epicentrum Leefbaarheid

De inwoners van Koog aan de Zaan worden door de gemeente Zaanstad geslachtofferd. En dat is niet voor het eerst. Denk aan de A8, die in de jaren zeventig rücksichtslos dwars door het centrum van het dorp is geplaatst, tussen de Kogerkerk en het raadhuis. Of de uitbreiding van Olam en Tate&Lyle, waar een hele woonwijk, een halve straat en twee sportverenigingen voor moesten wijken. Koog aan de Zaan, het centrum van Zaanstad, is hiermee al een historisch epicentrum van leefbaarheidsvraagstukken, door zwak gemeentelijk beleid. En dat gaat nu dus gewoon verder.

Waarom staat het zwembad niet op de tekening?

Als het aan wethouder Slegers ligt krijgt oud-Koog nu dus ook te maken met extra verkeersopstoppingen dicht bij twee basisscholen, EN geluidsoverlast, doordat er straks om de twee minuten een trein langs de Provincialeweg raast. De toch al matige luchtkwaliteit (bron: longfonds) gaat nog verder omlaag door extra verkeer bij dat tunneltje, maar mogelijk ook door extra verkeer via de snelweg, als tussen het raadhuis en de kerk het aantal passerende auto’s drastisch uitbreidt (A8-A9). Ik zal voor het gemak de dubieuze uitstoot van Olam niet meerekenen, waarvan nog nooit is berekend wat het effect voor oud-Koog is. Ik hoop overigens dat AH Vos, Klavertje 8 en Woud niet te veel klandizie zullen verliezen bij het weghalen van de oprit. 

Lullig tekeningetje

Oja, Dat lullige tekeningetje, waar ik het aan het begin van dit stuk over had, daarop staat het zwembad Zaangolf ineens niet meer. En als je de gang van die weg volgt, dan past het Zwembad ook niet meer.

Dit alles staat dus niet in die brief. 

Koog aan de Zaan verdient beter. Het dorp verdient sowieso politici die het lef hebben om met de inwoners in gesprek te gaan, in plaats van dat over te laten aan een miljoenen verslindende lobbyorganisatie van de Vervoerregio. Nu kom je niet verder dan voorgekookte inspraak over fietspaden en obligate prietpraat van een CDA-wethouder in het NHD, die communiceert via een brief. Koog aan de Zaan verdient wethouders en raadsleden die hun nek uitsteken voor dit deel van Zaanstad, in plaats van Jaknikkers in de raad en de vervoerregio. 

Koog aan de Zaan verdient ook een college dat visie heeft op dit deel van Zaanstad. Wat wil de gemeente met Koog aan de Zaan? Hoe gaat het de leefbaarheid verbeteren? Telt dit deel van Zaanstad nog wel mee? De inwoners van Koog aan de Zaan hebben nu het idee dat besluiten over hun hoofden heen worden gemaakt, waar vooral Alkmaar en Amsterdam van profiteren. Een fietspad en een extra tennisbaan als zoethoudertje voor een besluit waarmee Koog aan de Zaan kwa leefbaarheid van de regen in de drup geraakt. Dat is het verdriet van Koog aan de Zaan. 

Robert van Tellingen

Deel dit artikel:

21 reacties

 • Roland van Braam

  Met aansluiting 3, die dichtbij of zelfs in Natura 2000 gebied komt te liggen. Volgens mij kan dat niet, want dit wordt nabij het natura 2000 gebied nagenoeg onmogelijk gemaakt en moet je aan heel veel voorwaarden voldoen voordat zoiets mogelijk is.

  Door afslag 2 af te koppelen, zal er een enorme verkeershinder ontstaan en een groot milieuprobleem. Als we het hebben over milieuprobleem, Olam.  Heeft de gemeente ooit met Olam gesproken m.b.t de ontwikkelingen Guisweg? Zo ja, wanneer was dat en wat is daarvan de uitkomst en is dit besproken met inwoners?


  Wat zijn de consequenties voor de vervoerbewegingen van het omleiden van heel oud-koog naar oprit 3, inclusief het vrachtverkeer van Tate & Lyle en Olam, bij het sluiten van oprit 2?
  Zijn de inwoners van Oud Koog betrokken bij de plannen om oprit 2 af te koppelen? Als ik Robert zo hoor klinkt dit als participatie Peperstraat bewoners.

 • Jaap Meeuwsen

  Nou Robert, laten we hopen dat Zaanstad hier meeleest.
  Ben zeer benieuwd naar hun reactie op dit onzinnige rare plan.
  Maar ik vrees toch dat we het al weten wat de uitkomst zal zijn, tunneltje gaat er gewoon komen.
  En dan zien ze over tien jaar of zo wel weer zullen ze denken want dan zal die Slegers intussen wel vertrokken zijn.

 • Treurig om te lezen hoe er met de belangen en de gezondheid van de bewoners van Koog aan de Zaan wordt omgegaan en hoe weinig er naar de bewoners wordt geluisterd.

  Op soortgelijke wijze wordt er omgegaan met de verkeerstechnische en gezondheidsproblemen van de bewoners van Krommenie en Assendelft rond de N-203, waar zo’n 35.000 mensen wonen.
  De N-203 behoort tot één van de drukste, ongezondste en gevaarlijkste wegen van Noord-Holland.
  Onlangs werd bekend dat Zaanstad na Rotterdam de ongezondste stad van Nederland is.
  De door de bewoners voorgestelde oplossing van een nieuwe A8-A9 verbinding wordt al jaren bepleit zodat 80% van het verkeer dat niet de bestemming Zaanstad-Noord heeft de N-203 ontlast.
  De Gezondheidsraad concludeert in zijn adviesrapport Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht (september 2021) dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof een negatieve invloed heeft op de gezondheid, met name op de luchtwegen, hart en bloedvaten. Kinderen zijn daar extra gevoelig voor.

  De heer van Tellingen pleit volkomen terecht voor de enig juiste oplossing van een verdiept spoor.
  Je zou wensen dat Zaanstad een krachtig college had met een visie die hart heeft voor zijn bewoners en zich niet laat slachtofferen door de Metropoolregio, de Provincie en de NS.
  Wellicht heeft onze burgemeester, nu hij van Tik Tok af is, meer tijd over om zich met de ECHTE problemen van Zaanstad te gaan bezig houden.

 • l. Boonstra

  Ik moet altijd zo lachen als ik al die reacties lees. Klagen en steunen bij de Orkaan of FB maar nog nooit op TT 730 of 751 gelezen dat de spoorovergang in de Guisweg is geblokkeerd of de Provinciale weg in Krommenie of de Koog een sitin heeft gehad.
  Visie is niet het sterkste punt van Zaanstad maar dat ligt hem aan een versplinterd politiek landschap met veel te veel deelbelangetjes en geen kijk op hoe het er over 20 jaar uit zou moeten zien.
  Dus beste Koogers en Assendelvers/Krommenieers sluit die overgangen af en maak je punt . Al ziet het er nu naar uit dat het Zaanse mosterd na de maaltijd is.

 • H. Thesing

  Dit plan zal koste wat kost er door gedrukt worden. Bij andere plannen van Dhr. Slegers is dat ook gebeurt. Dat er argumenten aangevoerd worden die niet ter zake doende of pertinent onjuist zijn, doet er niet toe. Het plan moet er door.
  De raadsleden, die over dit plan gaan stemmen, gaan dit goedkeuren. Het college is gewoon, naar mijn oordeel, een slappe hap die geen tegengas durft te geven en er niet zijn voor de bewoners van Zaanstad. Er wordt niet geluisterd naar de bewoners (hé. dat heb ik meer gehoord afgelopen dagen)..Ik denk ook dat de juiste kennis bij het college ontbreekt om een goed keuze te maken. Alleen afgaan op de ingediende stukken is niet voldoende.
  Dhr, Slegers heeft twee petten op. Hij zit ook samen met Prorail (die dit plan graag uitgevoerd ziet worden) in de vervoersregio Amsterdam. Een vreemde situatie. Ik denk er het mijne van, maar dat zal ik hier maar niet ventileren..
  In het artikel zijn al veel argument opgesomd waarom dit plan niet goed is.
  Ik wil toch nog even wat aanstippen.
  De vele vrachtwagens (merendeel tankwagens), met bestemming bedrijven in Zaandijk, komen en gaan over de A8. Er zal geen enkele chauffeur zijn die dit beoogde tunneltje met haakse bochten gaat nemen. Zij zullen de afrit en oprit Zaandam kiezen. Al dit verkeer gaat dan over de Leliestraat of de Vincent van Goghweg.
  Ik denk dat de bewoners van deze straten zich dat nog niet goed realiseren.

  • Piet Davon

   Ik snap dat er veel tijd en energie in dit plan is gestoken. Maar een slecht plan blijft een slecht plan. Bij goedkeuring roept Zaanstad een permanente verkeersinfarct over zichzelf af. Voor de komst van een tunnel kan ik met veel pijn en moeite nog wel iets positiefs bedenken, maar voor de op- en afritten lukt mij dat echt niet. Ik begrijp ook niet dat mensen in de Westerwatering zich niet laten horen. Want door komst van deze tunnel is een tweede volwaardige ontsluiting voor deze wijk onmogelijk geworden en zal de overlast door treinen enorm toenemen. Kunnen wij niet beter geld steken in zaken waar Zaanstad echt voordeel aan heeft. Hopeloos dit weer. Waarom altijd van die halfbakken plannen in deze gemeente. Die al uitblinkt in hopeloze infrastructuur. Continue hetzelfde verhaal. Voor een dubbeltje op de eerste rang proberen te zitten en vervolgens in jarenlange bezwaar procedures terechtkomen. Waardoor de kosten nog hoger oplopen dan die waren geweest bij uitvoeren van een goed plan.

 • Diederik Eijer

  Ach…. ik zie het allemaal in het kader dat Zaanstad graag met de grote jongens van Regio Amsterdam wil meedoen. Dat vinden ze bestuurlijk veel interessanter dan hun hoofdtaak om de belangen van de bewoners van Zaanstad te behartigen. Daar is niks mee te scoren.

 • jan warrring

  Waarom hebben jullie dan gestemd op deze fractie was al bekend voor de verkiezingen?

 • Wat een diep triest – maar raak geschreven – verhaal van Robert van Tellingen, over het verdriet van Koog aan de Zaan. Het is niet los te zien van ‘het leed dat Schiphol heet’, want de lobbyclub van Schiphol binnen het bestuur van de totaal ondemocratische Metropool Regio Amsterdam, is groot en vooral: machtig.
  Uitvreter Schiphol gaat voor
  De al decennia nagejaagde Deltametropool (thans ‘Holland Metropool’ geheten) – waar de luchtvaartsector op inzet – heeft een groot Schiphol nodig. O.l.v. grootgrondbezitter SADC gaan de bouwwerken voor de groei van de luchthaven altijd voor. Goed te zien, wanneer je naar het resultaat over de jaren heen kijkt. Dit kan door louter dankzij lobbyen en op ondemocratische wijze besluiten nemen.
  En zo heeft Zaanstad het nakijken, en krijgt uitvreter Schiphol een extra verbinding. Onze gemeente krijgt geen Zaanse metroverbinding met Amsterdam, laat staan een ondergrondse Zaanlijn, met dank aan Zaanse ‘jaknikkers’ – die zich hebben uitgeleverd aan de MRA. Precies zoals in dit stuk beschreven:
  “De vervoerregio gaf twee jaar geleden (mede namens Zaanstad) bij het afscheid van Sharon Dijksma, de gemeente Amsterdam en Hoofddorp een extra Schipholverbinding van 1 miljard cadeau. Intussen is dat bedrag opgelopen tot een slordige 7 miljard. Een verdiept Zaans spoor kost een paar honderd miljoen. Het is maar net waar je de prioriteiten legt.”
  Prioriteiten liggen dus elders
  Schiphol, dat al prima verbonden was met Amsterdam, krijgt er dus zomaar een extra metrolijn bij, mede bekostigd door ons, Zaankanters. Veel van de door de MRA te besteden middelen vloeit moeiteloos naar die overlast veroorzakende luchthaven, die – in dit piepkleine landje – qua aantallen vervoerde passagiers wereldwijd maar liefst op de 3e plek staat.
  Zorgplicht: dikke onvoldoende
  En ja, bestuurders van Zaanstad – jullie krijgen een dikke, dikke onvoldoende voor hoe jullie opeenvolgende gemeenteraden de zorgplicht voor je inwoners invulden. Of eigenlijk nu nog steeds NIET invullen.
  Dieptepunt is het bericht, dat de nieuwe GGD-wethouder Onclin het gewoon niet langer nodig acht 1x per jaar aanwezig te zijn bij de reguliere besprekingen met de Saense Onderwonenden Schiphol. Dit terwijl juist nu – lees SchipholWatch erop na – de cijfers bewijzen, hoe enorm de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen is. Lucht die wij inwoners van Zaanstad gedwongen zijn in te ademen.

 • Will Evers

  Ervan uitgaande dat de op/afrit 2 van de A8 wordt afgesloten moeten de volgende verkeersstromen de tunnel passeren:

  1 Verkeer vanuit Westerkoog en Rooswijk richting Zaanstad Oost en visa versa; Gaat tot nu toe via spoorwegovergang Guisweg.
  2 Verkeer vanuit Oud Koog en Oud Zaandijk richting Amsterdam/Purmerend; Neemt nu de oprit 2, ook vrachtverkeer.
  3 Verkeer op A8 vanuit Amsterdam/Purmerend bestemming Oud Koog en Oud Zaandijk ook vracht verkeer; nu via afrit 2.
  4 Verkeer op A8 vanuit Amsterdam/Purmerend bestemming Wormerveer en visa versa; nu via 2e afrit 2.
  5 Verkeer op A8 vanuit Westzaan bestemming Oud Koog, Oud Zaandijk, Wormerveer en Zaandam; nu via Guisweg overweg.

  Wel heel veel verkeer door een krappe tunnel met risicovolle bochten en kruisingen met stoplichten.

 • Erik Steen

  wat een negatief verhaal. Het valt allemaal wel mee.

  Als voorbeeld:
  Bewoners worden al jaren betrokken bij de besluitvorming. Er zijn meerdere bijeenkomsten en inloopavonden geweest de afgelopen jaren.

  MVG Erik uit oud koog

  • Corine Gorter

   Dat klopt inderdaad, Erik. Er zijn jarenlang bijeenkomsten geweest waarbij bewoners en ondernemers werden betrokken. Ook zijn er meerdere inloopavonden en -dagen geweest waar je vragen kon stellen, bewoners hebben brieven ontvangen, etc.

 • H. Thesing

  Vanavond vanaf 19:00 uur is de raadsvergadering live te volgen.
  Schakel in en zie welke partijen voor dit waanzinnige plan zijn.
  https://zaanstad.bestuurlijkeinformatie.nl/

 • H. Thesing.

  Ik hoor net dat het project Guisweg naar voren is gehaald op de agenda.
  Dus schakel op tijd in.

 • Guy Marjew

  De hele ‘advies en informatie’ kant van dit voorstel heeft een torenhoog ‘wij van wc-eend adviseren wc-eend’ gehalte en geeft blijk van een bedroevend laag niveau. Van je bestuurders moet je het maar hebben (en nu even braken)

 • Een hele goede beschrijving van hoe er door de gemeente (raad+B&W) omgegaan wordt met – in dit geval – Koog aan de Zaan. Schijn-inspraak is een steeds terugkerende frustratie. En hoe het voelt om daar afhankelijk van te zijn …
  Bedankt Robert, voor dit artikel.
  Op de site van de Stichting Verkeersveilig en Gezond Westerkoog staan nog wel wat artikelen over dit thema!
  Zie onder.

 • Will Evers

  VRA heeft al heel lang geen contact meer met bewoners. Geschreven werd:
  De focusgroepen die zijn ingezet zijn al geruime tijd ontbonden. Ze hebben onder andere niet meer meegedacht in de afgelopen planfase 2b, wat nu voorligt.

  Met vriendelijke groeten,

  Paul Ebben
  06 4413 0332
  Omgevingsmanager VRA

 • Marco Kerkhoven

  Met dit ‘Masterplan’ voor Oud-Koog bewijst Zaanstad politiek te bedrijven met oogkleppen op en een bord voor de kop te hebben. Iedereen weet het en iedereen ziet het aankomen. Langere reistijd en bij het minste of geringste een verkeersinfarct. En daar is Zaanstad goed in: het creëerden van een verkeersinfarct. Met het binnenstedelijk bouwen (Oostzijderveld) en het afwaarderen van de A7 Tot ‘Stadsweg…..’ sluit Zaanstad wederom de ogen voor een goede ontsluiting van een woonwijk. Op de nieuwe ‘Stadsweg komen 2 aansluitingen voor het sportpark….. Een ontsluiting naar de Watering en naar de wijk Oostzijderveld zou een verademing kunnen zijn om de weg richting de Kogerveldwijk, waar honderden woningen gebouwd gaat worden….
  Zaanstad, top van de Randstad? ZNSTD heeft wat mij betreft zijn trippel A status verloren door het nemen van halve maatregelen.

  • Roland Van braam

   Afwaarderen A7 naar stadsweg gaat om maar om een klein stukje. Het gaat om de snelweg A7 tussen het Prins Bernhardplein en knooppunt Zaandam, waar de maximum snelheid 70 km word.Ook komen er meer afritten, dus dit lijkt mij alleen maar een vooruitgang voor de doorstroming.

 • Will Evers

  Het raadsbesluit van j.l. donderdag is niet het einde maar juist het begin van verdere strijd om tot een betere oplossing te komen. Een groot aantal wijken willen gezamenlijk B&W benaderen met verscheidene vragen die ermee verband houden.
  Voor degene die de teksten wil ontvangen zou deze zich kunnen melden bij guisweg@hartvoorstad.nl

 • Kick van der Horst

  Volgens mij kan er best gewoon een fiets EN autotunnel in het verlengde van de Guisweg worden gerealiseerd. Misschien kan Olam een stukje terrein inleveren in ruil voor subsidie voor een extra filtertje hier en daar ( iedereen blij)
  En direct achter het spoor is ook niet veel bijzonders. Een kaal terrein en een transformatorhuis (?). Het mooie begraafplaatsje wel graag ongemoeid laten.

  ik wil trouwens geen verdiept spoor Als ik in de trein zit wil ik uit het raam kijken en genieten van wat er zoal te zien is Guisveld, Held Jozua, stadslichtjes….geen betonnnen wand in ieder geval.

  “Gelukkig” hebben we de stikstofcrisis, wie weet kan dit wanproject nog afgeblazen worden.

  De afrit naar Oud Koog moet zeker blijven! Ten eerste als ontsluiting van de wijk voor de bewoners. Niet iedere forens kan met de fiets naar het kantoor om de hoek. Veel mensen werken op verschillende locaties of hebben een werkbus met materialen. Die willen na het werk met een korte, snelle en logische route naar huis. Ten tweede het vrachtverkeer van en naar Tate&Lyle. Dat moet snel en via een korte route, en niet via de woonwijken, op de snelweg kunnen komen.
  Omrijden geeft ook meer uitstoot!!!!

  Een fietstunnel wordt volgens mij nooit bedacht door vrouwen of ouders van een dochter die daar ’s avonds doorheen naar huis moet. Ze gaan toch met de auto omdat het anders te eng is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *