Oostzaan trekt het besluit om woonwijk Roemersloot (Jollemakersweg, Claes Compaeneiland en Roemereiland) tot woonerf te bombarderen in. Daarbij biedt de gemeente, heel verfrissend, haar excuses aan voor het onderschatten van de effecten van het besluit voor de wijk. 

Op 23 juni van dit jaar werd het besluit genomen en daar kwamen direct al veel bezwaarschriften op van bewoners. Dat was reden om de situatie nog eens goed te bekijken. De wijk bleek niet als woonerf ingericht: in een woonerf moet je parkeren in parkeervakken, en die zijn er niet voldoende. Auto’s buiten de vakken zouden daarom bekeurd kunnen worden. 

De snelheid in de wijk zal dan ook 30km per uur blijven, en niet teruggebracht worden naar 15km per uur zoals het op een woonerf hoort.