Coalitiepartij ROSA wil dat B&W de beslissing om de Dam af te sluiten voor fietsers terugdraait.

De partij vindt het besluit ‘ondoordacht’ en stelt dat borden zijn geplaatst “in strijd met de regelgeving, zodat er ook niet op gehandhaafd kan worden”.

Op de website van de partij is de brief aan het college te lezen:


In de stad is een discussie losgebarsten over het afsluiten van de Damstraat voor fietsers. Wij begrijpen die ophef wel. Voor een gemeente die meer ruimte voor het langzaam verkeer wil creëren, is de inrichting van het centrum van Zaandam op z’n zachtst gezegd weinig doordacht.

De terrasdrukte in de Damstraat lijkt ons niet van dien aard dat er geen ruimte voor fietsers zou zijn. Bovendien zou een ongebreidelde groei van de terrassen (hoe welkom misschien ook voor de ondernemers in deze tijd) zelfs problemen voor de hulpdiensten kunnen opleveren. Fietsverkeer kan hier juist helpen de straat bereikbaar te houden.

Het plaatsen van borden in strijd met de regelgeving, zodat er ook niet op gehandhaafd kan worden, draagt niet bij aan het beeld van een betrouwbare en voorspelbare overheid. Samen met de twee problematische nieuwe bruggen ontstaat nu een milde vorm van chaos in het centrum. Dat moeten we, nu het aantal besmettingen weer toeneemt, vooral niet willen.

De fractie van ROSA zou graag zien dat dit verkeersbesluit wordt teruggedraaid en dat de borden op korte termijn worden verwijderd. De handhaving kan zich dan wat ons betreft concentreren op de Dam zelf.

In aanvulling op het bovenstaande horen wij ook graag wat de situatie is rond de veiligheid op de twee nieuwe bruggen,

Tip: Martin Hammer

Wat is de ‘discussie’? Zaanstad sloot de Dam af vanaf 12:00. Dat besluit werd niet – zoals dat hoort bij verkeersbesluiten – 6 weken vooraf aangekondigd. De Dam is een doorgaande route voor duizenden fietsers en bromfietsers. Tegen het besluit zijn desalniettemin bezwaren ingediend. Het was volgens het college nodig om de extra brede terrassen mogelijk te maken.