Tag: fietsverbod

Weer fietsen over Dam en Damstraat (en autorijden)

Fietsers kunnen weer vanaf de Wilhelminabrug richting centrum Zaandam rijden zonder af te stappen (als ze dat al deden). Het tijdelijke fietsverbod voor Damstraat, Dam en Wilhelminastraat is per 1 november afgelopen. De gemeente stelde het fiets- en bromverbod in na klachten van ondernemers over gevaarlijks situaties op de Dam nadat de terrassen waren vergroot. […]

Fietsverbod Dam: de hoorzitting

Normaal gesproken maken zo’n 2000 fietsers dagelijks gebruik van de fietsroute door het centrum van Zaandam via Wilhelminastraat, Dam en Damstraat. Twee van die fietsers kwamen gister opdraven bij de ‘externe hoor- en adviescommissie’ van de gemeente Zaanstad. En één van hen was ik. Door Piet Bakker Op 24 juli sloot Zaanstad de fietsroute af […]

Het hek van de Dam (en kappersbezoek)

Vraag ons niet hoe het kwam: storm, aardstralen, regenvlagen of menskracht, maar de veelbesproken hekken van de Dam staan/liggen buitenspel. Vanmiddag rond 14:45 uur zag Ruben van Duuren, op weg naar de kapper*, dat de hekken die het fietsverkeer tegen zouden moeten houden ‘open’ stonden. Een van de doeken die bedanken voor het begrip, was […]

De hekken van de Dam

Eerlijk is eerlijk, wij waren niet zo blij met de hekken en fietsverboden op de Dam in Zaandam. Maar ondertussen werken het verbod en de borden wel wat voor het wandelend en terrasbezoekend publiek weer prettig is. Afgelopen week spraken we al met Glenn de Koning (van het nieuwe café Teasers) en Sidney Swart (café […]
category 112
date 17 augustus 2020

ROSA tegen fietsverbod Dam

Coalitiepartij ROSA wil dat B&W de beslissing om de Dam af te sluiten voor fietsers terugdraait. De partij vindt het besluit ‘ondoordacht’ en stelt dat borden zijn geplaatst “in strijd met de regelgeving, zodat er ook niet op gehandhaafd kan worden”. Op de website van de partij is de brief aan het college te lezen: […]

Anti-fiets-hekken op Dam

De strijd tegen de fietsers op de Dam is een nieuwe fase ingegaan. Horeca-ondernemers en Stadshart Zaandam hebben hekken geplaatst om fietsers en bromfietsers te dwingen af te stappen, Op 24 juli ging het fiets- en bromverbod in. Zaanstad heeft verzuimd de nieuwe maatregel 6 weken van tevoren aan te kondigen zoals verplicht is bij […]
category 112
date 6 augustus 2020

Zaanstad stopt met handhaven afsluiting Dam

De afsluiting van de Dam voor fietsers en bromfietsers had volgens verkeershouder Gerard Slegers pas in moeten gaan nadat de Beatrixbrug open was gegaan voor alle verkeer. Bovendien zou de afsluiting alleen vanaf 12.00 uur in de middag tot de volgende ochtend zijn. Nu staat 22.00-06.00 uur op de borden. De Orkaan constateerde vrijdagavond de […]

166 boetes voor fietsen en brommen op de Dam

Fietsen en brommen op de Dam mag niet na 9.00 uur. Weinig mensen trekken zich daar wat van aan. Om de weggebruikers op het rechte pad te houden heeft de politie in januari 2020 eerst 314 waarschuwingen uitgedeeld en vervolgens 166 bekeuringen. Fietsers kregen een boete van € 64, scooterrijders betaalden €104. De komende periode […]
category 112
date 12 februari 2020

Niet meer fietsen op de Dam (na 9.00 uur)

Het fietsverbod is terug op de Dam in Zaandam. Alleen tijdens de ochtendspits, tussen 6.00 en 9.00, mag je nog over de Dam fietsen. Het fietsverbod werd in september tijdelijk opgeheven toen de Wilhelminabrug werd gesloopt en fietsers over de Beatrixbrug moesten. De herinvoering van het fietsverbod zou het gevolg zijn van klachten van de […]

Trots op de Dam? Nog niet helemaal…

De Dam in Zaandam. Iets om trotst op te zijn? Nog niet echt, geparkeerde fietsen en brommers worden verwijderd, maar rijdende exemplaren hebben vrij baan. De nieuwe coalitie wil meer uittrekken voor handhavers, handhaven van het fiets- en bromverbod op de Dam zou een mooie test-case zijn. De dag-en-nacht-burgemeester van Amsterdam-Noord, Bas Kok, vond dat […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!