Fietsers kunnen weer vanaf de Wilhelminabrug richting centrum Zaandam rijden zonder af te stappen (als ze dat al deden).

Het tijdelijke fietsverbod voor Damstraat, Dam en Wilhelminastraat is per 1 november afgelopen.

De gemeente stelde het fiets- en bromverbod in na klachten van ondernemers over gevaarlijks situaties op de Dam nadat de terrassen waren vergroot. De afsluiting van deze doorgaande route waar dagelijks zo’n 2000 fietsers van gebruik maken riep ook protesten op.

Bezwaren van de Fietsersbond werden door de ‘externe hoor- en adviescommissie’ van de gemeente Zaanstad ongegrond verklaard. Het afsluiten van de doorgaande route was geen probleem, de maatregel was immers maar tijdelijk en ’s morgens mocht er wel gefietst worden. (Ook Orkaan-redacteur Piet Bakker diende bezwaar in maar dat was ‘niet ontvankelijk’ omdat hij op 700 meter afstand van de Dam woont.)

In een mail van de woordvoerder van wethouder Slegers stelt Zaanstad dat de afsluiting eigenlijk weinig met de terrassen te maken had:

“Er is niet zozeer sprake van een koppeling aan de terrassen. Dit was een belangrijke aanleiding. De tijden zijn gebaseerd op de mogelijke drukte en de tijden zijn gekoppeld aan de laad en lostijden. Tussen 06:00 uur en 12:00 uur mag je laden en lossen. Dit is dan toegestaan en in die periode mag je ook fietsen.”

Hoe zit het in de praktijk? Boven een fietser op de Wilhelminastraat, het bordje ‘wandelgebied’ is verdwenen. Onder de dagelijkse situatie, de hele route wordt permanent door auto’s gebruikt. Fietsers hebben ook lak aan het verbod om te fietsen in het wandelgebied rond het beeld van Czaar Peter. Handhaving is zo goed als afwezig.