In juni 2016 werd het idee om ook in Zaanstad ruimte te maken voor ‘klaine hoissies‘ – kleine maar duurzame goedkope woningen die snel geplaatst kunnen worden – gesteund door een meerderheid van de raad.

B&W schrijft na ruim een half jaar nadenken dat ze “open staan” voor het idee, “actief willen onderzoeken of bewoning van klaine hoissies inpasbaar is”, “klaine hoissies meenemen in gesprekken” en “actief zal volgen” hoe andere gemeenten dat aanpakken

ROSA, één van de initiatiefnemers van het plan, vindt deze reactie nogal teleurstellend, de partij

“had gehoopt op wat meer lef, doortastendheid en ambitie van het College met betrekking tot het mogelijk maken van klaine hoissies in Zaanstad.”

ROSA is niet boos maar teleurgesteld:

“Geen enkel concreet plan wordt genoemd, geen mogelijke locatie, geen directe maatregelen.

Zaanstad laat zich in dit geval van zijn bangelijke kant zien: niet op de ontwikkelingen vooruit willen lopen, vooral niet de kop boven het maaiveld uit durven steken en vooral: blijven lullen zonder iets concreets te doen. En dat alles als resultaat van negen maanden denken door een enthousiaste wethouder en zijn ambtenaren.”

Volgens ROSA is er “geen reden voor deze tergende vertraging.

“Zaanstad heeft de grond, klaine hoissies zijn snel te realiseren en de belangstelling voor de nieuwe woonvorm is, zowel binnen Zaanstad als daarbuiten, enorm.”

ROSA wil dat op de

“kortst mogelijke termijn tenminste één locatie wordt aangewezen en tegelijkertijd de juridische maatregelen worden genomen om de bouw van klaine hoissies mogelijk te maken.”