RTV Zaanstreek krijgt maand uitstel voor ‘zienswijze’

RTV Zaanstreek mag tot 7 januari 2022 nadenken over een ‘zienswijze’ die ze aan het Commissariaat voor de Media gaan sturen over het voorgenomen besluit om De Orkaan aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor Zaanstad en Wormerland.

Eigenlijk hadden ze die zienswijze op 10 december moeten inleveren maar dat lukte kennelijk niet waarop uitstel is gevraagd. Het Commissariaat heeft dat gehonoreerd “mede gelet op de naderende kerstperiode.”

Eerder spraken de gemeenteraden van Zaanstad en Wormerland al hun voorkeur uit voor De Orkaan als lokale publieke media-instelling. Dat advies is overgenomen door het Commissariaat voor de Media (CvdM).

Volgens het Commissariaat voldeden de aanvragen van De Orkaan en RTVI Zaanstreek beide aan de vereisten van de Mediawet, maar omdat Zaanstad en Wormerland hun voorkeur voor De Orkaan uitspraken, wordt dat advies overgenomen. Volgens het CvdM zijn er geen zwaarwichtige redenen om van het advies af te wijken maar RTVI Zaanstreek mag wel een ‘zienswijze’ over dit besluit indienen. Daarna maakt het Commissariaat het besluit definitief (tenzij zienwijzen tot een ander besluit leiden), dat gebeurt binnen vier weken na 7 januari.

Zaanstad gaf de voorkeur aan De Orkaan na het inwinnen van het advies van een onafhankelijke commissie van deskundigen die concludeerde dat De Orkaan toekomstgerichter was en in journalistiek opzicht sterker. De verwachting is dat De Orkaan “meer zal functioneren als waakhond voor de democratie en als platform voor discussie”. Het aanbod van RTV Zaanstreek werd als ‘traditioneler’ gezien en sterk leunend op tv-items van NH Nieuws.

Verder is de Orkaan-begroting realistischer en het Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) wordt als uitgebreider en meer divers gezien dan dat van RTV Zaanstreek. Als laatste worden de ambities op het gebied van het bereik van De Orkaan als beter beoordeeld.

De gemeenteraad van Wormerland was het met Zaanstad eens: zij steunde in meerderheid de voorkeur voor De Orkaan.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • A. de Jong (1)

    Wat bijzonder om te lezen dat RTV Zaanstreek nog geen zienswijze heeft op een onderwerp waar zij maanden mee bezig zijn geweest.
    Dat zegt toch wel iets, lijkt me.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *