Het NHD pakte gister fors uit met een artikel over een plan van ‘vijf (oud-)Zaankanters voor ruim 1000 woningen in de Polder Westzaan. De initiatiefnemers hebben een jaar lang ‘overleg’ met Zaanstad gehad en gaan deze week het plan indienen.

Het antwoord kwam dezelfde dag van Wessel Breunesse (GL): “Mijn reactie op het plan voor 1000 woningen in de Polder Westzaan. Korte samenvatting: gaan we niet doen! 🍀👇”.

Van de vijf (oud)-Zaankanters (vereniging in ‘V5 Ontwikkeling BV’ uit Uitgeest) werd slechts één persoon bij name genoemd in het artikel: Henny Vet. De Uitgeester liep over van goede bedoelingen: “we pakken de woningcrisis en het stikstofprobleem aan” (omdat er op voormalige landbouwgrond werd gebouwd).

‘Overleg’

Er was wel een klein probleempje – de grond had nu nog een agrarische bestemming – maar het was geen beschermd natuurgebied dus er kon niks mis gaan. En het plan voldeed aan de eisen van de Provincie. En nu naar de gemeente!

Daar heeft de wethouder een heel andere definitie van ‘overleg’ en dat hier gebouwd kan worden, is ook onjuist. Wethouder Wessel Breunesse op Linkedin:

“Tot mijn verrassing las ik vanochtend in het Noord-Hollands Dagblad dat V5 ontwikkelingsbedrijf BV een plan wil presenteren voor 1.000 woningen in de Polder Westzaan. We hebben gesprekken gehad met deze ontwikkelaars over het naastgelegen project Westzanerwerf, waarin de gemeente hen meerdere keren duidelijk heeft gemaakt geen aanknopingspunten te zien voor hun ambities voor het bouwen in de polder.

De Polder Westzaan heeft een agrarische bestemming en behoort tot het Bijzonder Provinciaal Landschap. Zowel de gemeente als de provincie willen dit gebied behouden als polderlandschap voor natuur, recreatie en toekomstbestendige landbouw. Zoals vastgesteld in de gebiedsvisie voor de polder.

Daar komt bij dat de gemeente inzet op binnenstedelijk bouwen en hiermee ruim 16.000 woningen gaat realiseren. Dit om het buitengebied groen en open te houden.”

Proefballonnetje afgeschoten dus.

BV’s

Achter V5 zit weer een andere BV: Rempalper B.V. en daarachter zit weer een andere BV: Leclerc Beheer B.V. (allemaal gevestigd aan de Lagendijk 21 in Uitgeest). Henny Vet en Andreas Jacobus Bonting zijn bestuurder van Rempalper.

Westzanerwerf is een project van woningbouwcorporatie Parteon. Daarvoor is nog geen ontwikkelaar genoemd.

Door Piet Bakker. Bronnen: NHD, Linkedin en Twitter/X van wethouder Wessel Breunesse, Parteon Westzanerwerf-project en KvK-inschrijvingen.