Het tempo waarmee Nederlanders de derde ‘boosterprik’ krijgen, ligt nu nog laag, maar het gaat omhoog volgens het kabinet: “Het doel is om zoveel mogelijk mensen van 60 jaar en ouder en zorgmedewerkers voor het einde van het jaar een booster aan te bieden.”

Inmiddels hebben ruim 3.000 Zaankanters de boosterprik gehad. Deze wordt in de Zaanstreek gezet in de PG1-locatie aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam (foto boven).

Mensen die geboren zijn in 1940 – 1941 hebben ondertussen hiervoor de uitnodiging gekregen. Zonder uitnodiging wordt er niet geprikt. In de tweede helft van december wordt een locatie voor boosterprikken geopend in Purmerend.

Vanaf januari 2022 kunnen mensen die jonger zijn dan 60 jaar een boostervaccinatie halen. Ze worden uitgenodigd voor een prik in de 7e maand na de laatste vaccinatie of recente coronabesmetting. Dit gaat van oud naar jong (tot 18 jaar).

Er wordt getwijfeld of iedereen boven de 60 in de Zaanstreek deze maand geboosterd kan worden, de locatie aan de Pieter Ghijsenlaan zou dat niet aankunnen.

Prikbus

De reguliere vaccinaties zijn ook aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaadam. Bij de Sultan Ahmet moskee in Zaandam (donderdag 9 december, 11.00 – 18.30 uur) en Buurtcentrum Pelikaan in Krommenie (vrijdag 10 december, 9.00 – 17.00 uur) staat een prikbus waar zonder afspraak een vaccinatie kan worden gehaald (geen boosterprikken).

In Nederland is 85 procent van de bevolking (18+) volledig gevaccineerd. In Zaanstad is dat 77 procent, in Oostzaan 83 procent en in Wormerland 86 procent.

De vaccinatie is in feite iets hoger, sommige mensen krijgen maar één prik waardoor ze niet in de cijfers zitten, ook zijn niet alle vaccinaties door huisartsen en in verpleeghuizen meegenomen.