SP en DZ stellen vragen over schuttingbeleid Westerkoog

Afgelopen week schreven we over het ‘projectmatig handhaven’ van ZNSTD in de wijk Westerkoog.

Ogenschijnlijk lukraak worden huizen onder de loep genomen en er is op bijna iedereen wel wat aan te merken. Schuttingen die er al 42 jaar in goede harmonie, en niet zichtbaar vanaf de straat staan, moeten weg.

De Zaanse SP en Democratisch Zaanstad namen kennis van de situatie, en stelden vragen. Wij plaatsen hun brief aan B&W een op een:

Inleiding

Op 24 februari 2019 lazen we op de website van ” De Orkaan” dat sommige bewoners van Westerkoog een brief van de gemeente hebben ontvangen, dat enkele kleine bouwwerken tot illegaal is bestempeld. Zoals schuttingen, fietsen-afdak, carport, bezemkast of tuinkussenkist.

Bewoners voelen zich overvallen en ontstemd door de handelswijze van de gemeente. Sommige bouwwerken staan er al 42 jaar!

Zaanstad, 26 februari 2019

Vragen op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad

  1. Zijn er klachten bij de gemeente ontvangen over deze bouwwerken? Zo ja, hoe luiden deze klachten?
  2. Weegt zo een lage prioritering op handhaven van dit soort zogenaamde “illegale bouwwerken ” op tegen de maatschappelijke onrust die het veroorzaakt in een wijk? Zo ja, graag toelichten.
  3. Hoeveel capaciteit en arbeidsuren gaan erin zitten, bij dit project met lage prioriteit?
  4. Is de gemeente in gesprek gegaan alvorens er brieven naar bewoners zijn verstuurd? Zo nee, graag toelichten.
  5. Kunt u specificeren welke projecten vallen onder lage prioriteit?
  6. Gaan dit soort projecten met lage prioriteit niet ten kosten van werkzaamheden met hoge prioriteit? Zo nee, graag toelichten.
  7. Bent u bereid om met bewoners in gesprek te gaan alvorens over te gaan tot dwangsommen? Zo nee, graag toelichten.
  8. Hoe draagt deze manier bij aan de handelswijze “Prettig wonen” te stimuleren?
  9. Veel van de schuttingen zijn vanaf de straat niet te zien. Wat is de achterliggende gedachte/visie deze afscheidingen weg te willen dwingen?

Voor de spoedige beantwoording van onze vragen danken wij u bij voorbaat.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de SP,

Roland van Braam

Ook DZ heeft inmiddels vragen over de zaak gesteld en deze met die van de SP gecombineerd.

Hier nog even beeld van de gewraakte objecten:

 

 

 

 

 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *