Albert Brinkman kwam met het idee. Zijn vader staakte 82 jaar geleden, in 1941, mee tijdens de Februaristaking die uitbrak als protest tegen de anti-joodse maatregelen van de Duitse bezetter.

Het viel Albert op dat de toeristen die worden uitgepoept door de cruiseschepen aan de kade bij de Wilhelminabrug, het beeldengroepje dat Truus Menger maakte wel zien, maar zij krijgen de geschiedenis niet mee. 

Eerst maar even de geschiedenis zoals wij die vast konden leggen met Monumenten Spreken. Daarna tikken we verder: 

Een verhaal dat de moeite van het vertellen waard is. Zo vindt ook Hans Kuyper van ROSA. Hij diende een motie* in. Hij draagt daarbij het college op om naast het in messing gegraveerde bordje met Nederlandse tekst ook een bordje te plaatsen in het Engels, Frans en Duits. 

De vertaalde teksten heeft hij voor het gemak al bijgeleverd en deze zouden foutloos moeten zijn. Check ze even (wij spreken alleen Zaans):

Engels

Truus Menger’s sculpture ‘Strike! Strike! Strike!’ (2001) recalls the February strike of 1941, the only major and general protest against the persecution of the Jews in Europe. The action started in Amsterdam in response to the first raid in the Jewish quarter and soon spread to neighboring municipalities. The Nazi occupier crushed the strike
with a heavy hand.
The courage of the thousands of strikers in the Zaan region is commemorated every year on February 26 at this monument.

Frans

La sculpture de Truus Menger “Debout! Debout! Debout!” (2001) fait référence à la grève de février
1941, la seule manifestation majeure et générale contre la persécution des Juifs en Europe. L’action a commencé à Amsterdam en réponse au premier raid dans le quartier juif et s’est rapidement étendue aux municipalités voisines. L’occupant nazi a écrasé la
grève d’une main lourde.
Le courage des milliers de grévistes de la région de Zaan est commémoré chaque année le 26 février auprès ce monument.

Duits

Truus Mengers Skulptur „Streik! Streik! Streik!“ (2001) erinnert an den Februarstreik von 1941, der einzige große und allgemeine Protest gegen die Judenverfolgung in Europa. Die Aktion begann in Amsterdam als Reaktion auf die erste Razzia im jüdischen Viertel und weitete sich bald auf benachbarte Gemeinden aus. Der Nazi-Besatzer
schlug den Streik mit harter Hand nieder.
An diesem Denkmal wird jedes Jahr am 26. Februar dem Mut der Tausenden Streikenden in der Zaan- Region gedacht.

Door: Merel Kan, foto van Kees Huyser, motie ROSA: ‘STRIKE, DEBOUT, STREIK’.