Piet Oudega, voorzitter van Stichting de Zaanse Schans is het niet eens met bezwaren van bewoners en ondernemers tegen de toekomstplannen van de Zaanse Schans.

De klagers hebben zich via een brief naar de gemeente uitgesproken voor het beperken van de groei van de Zaanse Schans en beschuldigden de Stichting van het achterhouden van informatie. Oudega stelt dat de Ontwikkelstrategie nog niet definitief is.

Volgens de voorzitter is er – anders dan de bezwaarmakers stellen – geen informatie achtergehouden bij de plannen rond de Ontwikkelstrategie. Bij die strategie zijn verschillende partijen betrokken geweest, en een definitieve versie moet met de achterban van de Stichting worden besproken. De ‘ambtelijke versie’ kan volgens Oudega niet openbaar gemaakt worden omdat B&W van Zaanstad nog wijzigingen aan kan brengen. De Ontwikkelstrategie is op 12 februari besproken door B&W.

De klagers vonden dat zij ook een plek in het bestuur van de Zaanse Schans zouden moeten hebben, dat is onmogelijk volgens Oudega:

“Onze statuten schrijven nauwkeurig voor wie een bestuurslid mogen voordragen. Daartoe hoort de ondernemersvereniging Zaanse Schans, en die heeft dus ook een bestuurslid in ons bestuur. U hebt er als ondernemers verenigd in OV L509 op enig moment zelf voor gekozen om afstand te nemen van de ondernemersvereniging Zaanse Schans. Wij betreuren dat overigens zeer. De statuten staan niet toe om een tweede bestuurslid namens ondernemers in het bestuur op te nemen.”

Volgens Oudega is het beter met elkaar te praten dan elkaar via brieven aan de raad en B&W te bestoken. Op 4 en 6 maart zijn gespreksavonden over de toekomst van de Schans gepland waarbij betrokken zich over de plannen kunnen uitspreken. Oudega staat ook open voor een gesprek op een andere datum met de bezwaarmakers.

Afbeelding: ansichtkaart uit de beginjaren van de Zaanse Schans (archief De Orkaan).