Het trottoir langs de Talingstraat bij de parkeerplaats van de Vomar in winkelcentrum Plaszoom lijkt opgeofferd aan het vrachtverkeer.

De bloembakken langs het trottoir zijn verdwenen waardoor foutparkeren opnieuw mogelijk wordt. De PvdA in Wormerland heeft vragen gesteld over deze veranderingen.

Volgens de PvdA is het plein in overleg met de winkeliers en omwonenden ingericht. Het trottoir langs dit stuk Talingstraat werd van plantenbakken voorzien om parkeren van auto’s te verhinderen (foto onder). Het voetgangersgebied werd met paaltjes begrensd om doorkruising door automobilisten tegen te gaan.

Op dinsdag 12 maart is het trottoir op de van hoek Faunastraat en Talingstraat geschrapt en in een laad/losplaats omgevormd.

De foto (boven) van de nieuwe inrichting toont de wijkbus die hier parkeert in plaatst van op haar eigen parkeerplaats om de hoek bij SCWO. Van school komende kinderen zien dat hun trottoir is geschrapt.

PvdA-fractieleider Kees-Jan Kindt en raadslid Monique Klootwijk willen weten met welke omwonenden is overlegd over dit plan en wat het betekent voor de verkeersveiligheid van voetgangers.