Strijd rond Peperstraat laait verder op

Bewoners van flats aan de Peperstraat die zich tegen de sloop verzetten, verwijten de gemeente Zaanstad dat ze verzoeken om informatie ‘bewust stagneert’.

Begin februari diende een bewoner een WOB-verzoek in (Wet Openbaarheid van Bestuur). Zo’n verzoek moet binnen 4 weken afgerond worden en als dat niet lukt, kan het 4 weken later. Het antwoord is nog steeds niet binnen.

De bewoner kan nu een dwangsom opeisen*, maar een antwoord wordt meer op prijs gesteld.

De tijdlijn

Op 5 februari wordt een WOB-verzoek ingediend om alle correspondentie tussen Zaanstad en ontwikkelaar Accres in te zien vanaf 2012 tot heden. Ook wordt om funderingsrapporten gevraagd. Specifiek wordt ook naar de rol van Sjoerd Soeters gevraagd, die immers supervisor van het centrumgebied was, maar ook bij dit project van Accres betrokken lijkt te zijn.

Op 2 maart vraagt de gemeente het verzoek duidelijker te omschrijven. Ook meldt ze dat er geen funderingsrapportages zijn. Op 13 maart antwoordt de vraagsteller dat de omschrijving duidelijk is en verzoekt de gemeente binnen de wettelijke termijn te reageren (die dan al verlopen is).

Op 19 maart schrijft de gemeente dat zij gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid om beslistermijn te verdagen met 4 weken. Ze beloven ‘uiterlijk 14 april 2020’ het besluit op het verzoek toe te zenden. Op die datum wordt niks ontvangen. Gevraagd wordt om de documenten zo spoedig mogelijk toe te zenden.

Op 21 april schrijft de gemeente dat er een besluit op het verzoek is genomen en dat zij de documenten hebben, maar “door de omvang van het verzoek en Corona heeft het helaas langer geduurd.”

Zaanstad meldt dat er documenten bij zijn die anderen betreffen (derden) en dat zij die ‘derden’ vragen of er geen belangen geschaad kunnen worden  Deze ‘derden’ hadden tot 19 mei de tijd om te reageren.

Een week later, op 25 mei, is er nog steeds geen antwoord ontvangen. De Werkgroep ‘Tegen De Sloop Peperstraat’ zet de noodkreet op hun Facebook-pagina.

De argumentatie

De argumentatie van Zaanstad lijkt aan alle kanten te rammelen. Ten eerste worden alle termijnen overschreden. Dat corona er wat mee te maken heeft, lijkt vergezocht, het verzoek is meer dan 5 weken voor het afkondigen van de eerste corona-maatregelen binnengekomen.

Dat derden die in de stukken voorkomen zelf mogen beoordelen of hun belangen geschaad worden en op die manier openbaarmaking tegen kunnen houden, is een onjuiste interpretatie van de WOB. De gemeente moet zelf die afweging maken, alles wat bij de gemeente ‘berust’ is in principe openbaar, ongeacht wie het daar heen heeft gestuurd.

Soeters

En dan is er nog de rol van Soeters die bij de bijeenkomst met de bewoners opdook om de plannen toe te lichten. Bij Accres wordt Soeters’ bureau PPHP genoemd als ontwerper wat erop zou kunnen duiden dat zijn supervisiewerk voor Zaanstad naadloos doorloopt in een contract bij een van de partijen die wil bouwen in Zaanstad. Op 31 januari (dus nog voor het WOB-verzoek van Soeters) vroeger wij aan wethouder Krieger:

“Wat is de betrokkenheid van Soeters? Is hij in opdracht van Zaanstad nog steeds betrokken bij het project? Wat voor opdracht heeft hij wanneer gehad, viel dat onder zijn supervisie-contract of was dat een extra contract, loopt dat contract door en is het voor hem individueel of voor PPHP? Als het een extra contract is, welke vergoeding is er met hem afgesproken? Wat heeft hij al gedeclareerd?”

Ook wij hebben op onze vragen nog geen antwoord gehad.

Lees ook:

* Foutje van ons: tegenwoordig kan je geen dwangsom meer eisen als de termijn wordt overschreden.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • cm geer

    ‘De bewoner kan nu een dwangsom opeisen, maar een antwoord wordt meer op prijs gesteld.’

    Dwangsommen opeisen is al een poosje niet meer aan de orde, mede door de beroepsmatige Wob’ers onder ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *