’t Kalf in beroep tegen bomenkap

Op donderdag 2 mei staan bij de rechtbank in Haarlem bewoners van ’t Kalf en de gemeente Zaanstad tegenover elkaar. De bewoners willen niet dat de gemeente 272 bomen in de beken- en merenbuurt in ’t Kalf kapt.

In de wijk zelf worden 204 bomen herplant. Het restant (68 stuks) wordt in overige delen van ’t Kalf of in het Jagersveld herplant volgens Zaanstad.

De Gemeente heeft inmiddels toegezegd om niet te kappen totdat er een uitspraak van de rechtbank is. De plannen voor de herinrichting dateren al uit 2014. Eerder werd al beroep aangetekend bij Zaanstad tegen de kap, maar dat bezwaar werd verworpen.

Sharon Hogenhuis, die aan het Zwartemeer woont heeft samen met anderen het bezwaar aangetekend. In de bewonersbrieven die in de wijk zijn verspreid, wordt gesteld dat de kap te maken heeft met het werk aan de riolering en omdat het groen in slechte staat zou verkeren: 87 bomen zouden gezond zijn, andere bomen zouden een ‘matige’ conditie hebben. Volgens de bezwaarmakers zijn er ook andere redenen:

“De reden voor de kap van de in hoofdzaak in goede staat verkerende bomen is de wens van Burgemeester en Wethouders om te bezuinigen op onderhoudskosten. Bomen worden uit woonstraten verwijderd, zodat de bewoners uitkijken op kale straten. Langs doorgaande wegen mogen sommige bomen blijven staan.

Herplanten maakt de wijk niet opnieuw groen volgens de bewoners:

“Voor de te kappen bomen worden weliswaar nieuwe bomen geplant, maar dat vindt voor een aanzienlijk deel plaats buiten de wijk, in recreatiebied Jagersplas. Bovendien zijn dit natuurlijk kleine bomen en duurt het tientallen jaren voordat weer sprake is van volwassen bomen.”

Hogenhuis snapt ook niet dat er gekapt wordt in deze tijd waarin de zorgen voor klimaat zo groot zijn. De plannen zijn in strijd met het bomenbeleid van Zaanstad zelf:

“In verband met de opname van CO2 en klimaatproblematiek en de positieve effecten op het leefmilieu, is het besluit onbegrijpelijk. En ook omdat de gemeenteraad in 2009 een Bomenbeleidsplan heeft vastgesteld, waarin juist beleid is vastgelegd om kap van gezonde bomen bij herinrichting van straten (het opnieuw bestraten) te voorkomen. Het weghalen van bomen wordt door ontwerpers en uitvoerders als een aantrekkelijke optie gezien omdat dat gemakkelijker werkt.”

Het beroep tegen de bomenkap in ’t Kalf is op donderdag 2 mei om 11.15 uur aan de Simon de Vrieshof 1 Haarlem.

Deel dit artikel:

7 reacties

 • Bas't Hart

  Het is in het hele land een heksen jacht op het kappen van bomen.
  Werkelijk uit alle windstreken komen er berichten over bomenkap.
  Niet alleen langs wegen maar hele bossen gaan tegen de vlakte.
  Beste mensen kom overal in actie en teken om te beginnen de petitie:stop bomenkap. op internet.
  Doorzetten en sterkte gewenst!!

 • Gerard Kruisdijk

  Ook aan de andere kant van Zaanstad, in Krommenie, is een kaalslag gaande. Zo werden honderden volwassen bomen vernietigd rond het zwembad en omgeving, gaan nog eens honderden bomen op de voormalige sportvelden tegen de vlakte en verandert (nog erger) binnenkort de mooiste straat van Krommenie, de Weverstraat van een prachtige kastanjelaan in een grijze parkeerplaats, annex onveilige betonnen racebaan met voor fietsers gevaarlijke opstakels. De Weverstraat wordt niet herbeplant, zoals het er nu uitziet. Hoe durft Zaanstad zich een bij-vriendelijke gemeente te noemen?

 • Bert Schaap

  In Wormer probeerd men ook steeds meer om op Rotterdam Zuid te gaan lijken. Een plansoenen dienst die geen idee heeft wat een boom uberhaupt is, moedwilling door Eendennesten heen maait. (Citaat medewerker: Ik rijdt altijd zo met deze machine..) Kortom, het holt achteruit. Begrijp het ook wel een beetje, men bouwt alles vol in Wormer, maar durft het woord ‘overbevolking’ niet echt in de mond te nemen, want dat schuurt tegen immigratie aan…

 • Bernhard Boot

  Hoopt en bid dat de rechter een eind maakt aan dat zinloze gekap. Gelukkig komen er veel regio’s in opstand en gaat de (landelijke)pers er ook veel aandacht aan besteden. Het zal hopelijk snel een bewustwordings proces worden bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provincie, ambtenaren en gemeentebesturen. Maar ja… de gebouwde en nieuwe biocentrales moeten natuurlijk wel aan hout komen. Hopelijk zal dat heel binnenkort onbetaalbaar worden!

 • Bernhard Boot

  Oeps… de t achter bid(t) vergeten…

 • Jan de roos

  Hele poelenburg is voor nieuwbouwwoning omgekapt. Niemand die iets ervan heeft gezegd voor de toekomst van ons kinderen. We maken die lui van de politiek lekker makkelijk en komen ze met hun dure advocaten. Verzet verzet verzet!

 • s. de waegeneer

  Heel Nederland wordt straks onleefbaar zo kaal en troosteloos. Begrijpen die lieden nou echt niet hoe belangrijk groen en bomen zijn (denk aan jullie kinderen)die krijgen steeds meer longproblemen. Nieuwe bomen aanplant dat schiet ook niet op, die bomen groeien ieder jaar een paar centimeters als ze al niet doodgaan van de zomerse hitte en droogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *