Wie was H.D. Arink? (van het H.D. Arinkplein)

Door de herplaatsing van een gedenksteen was het H.D. Arinkplein in Krommenie omstreeks 4 mei even in het nieuws. Er zullen echter weinig Krommenieërs zijn, die weten wie H.D. Arink was. Welnu, de in 1803 geboren Hendrik Dirk Arink was in de tweede helft van de negentiende eeuw ‘Heel- en Vroedmeester’ te Krommenie. Dat betekende dat hij enerzijds als ‘chirurgijn’ […]

» Lees meer