Wie was H.D. Arink? (van het H.D. Arinkplein)

Door de herplaatsing van een gedenksteen was het H.D. Arinkplein in Krommenie omstreeks 4 mei even in het nieuws. Er zullen echter weinig Krommenieërs zijn, die weten wie H.D. Arink was.

Welnu, de in 1803 geboren Hendrik Dirk Arink was in de tweede helft van de negentiende eeuw ‘Heel- en Vroedmeester’ te Krommenie. Dat betekende dat hij enerzijds als ‘chirurgijn’ belast was met het beter maken, en zo nodig opereren van patiënten, terwijl hij anderzijds geacht werd deskundige bijstand te verlenen aan ‘vroedvrouwen’, bij het gezond ter wereld brengen van nieuwe Krommenieërs.

Begin juni 1835 verruilde Arink zijn toenmalige standplaats in de Kop van Overijssel (zijn uitgestrekte werkgebied omvatte de gemeenten Kuinre en Blankenham) voor eenzelfde betrekking in Krommenie.

Op 14 januari 1836 meldde de Opregte Haarlemsche Courant dat Arink op zoek was naar een ‘APOTHEKERS-BEDIENDE goed kunnende Recepteren en bewijzen van goed gedrag kunnende produceren, tegen een ruim Salaris’.

Opregte Haarlemsche Courant 14 jan 1836

Arink streek dus in 1835 neer in Krommenie. Of hij toen al weduwnaar was, is mij niet bekend, maar wel staat vast dat hij dat op 22 november 1838 wel was. Toen namelijk hertrouwde hij met M. J. Verdam, de in 1809 geboren dochter van een plaatselijke slijter, die al vroeg weduwe was geworden. In februari 1840 werd hun enige kind geboren, een dochter. Zij zou niet ouder worden dan 19 jaar.

Uit de Opregte Haarlemsche Courant van 26 augustus 1859:

Opregte Haarlemsche Courant 26-08-1859

Als behorende tot de notabelen, bekleedde Arink ook nevenfuncties. Zo was hij sinds 1853 heemraad in het bestuur van het waterschap Assendelver Zeedijk. En op 30 maart was hij als kandidaat-aandeelhouder aanwezig in sociëteit Ons Genoegen, bij de oprichting van de ‘Machinale Garenspinnerij’. Bij die oprichtingsbijeenkomst ten overstaan van notaris Van der Wart, werd duidelijk dat de directie zou worden gevormd door J. Schaap, G.D. van Leyden en J. Schut. Als commissarissen traden toe B.W. Kaars Sypesteyn en P.H. Kaars Sypesteyn. Laatsgenoemde zou in 1899 samen met zijn neef (?) Willem de Nederlandsche Linoleumfabriek beginnen.

Arink nam als aandeelhouder ook deel in een aantal andere Zaanse bedrijven. Hij overleed in 1880.

De foto links boven (gemeentearchief) dateert van eind 19e eeuw, op de ansichtkaart ‘Groet uit Krommenie’ is rechts het Land van Arink te zien, later H. D. Arinkplein. Hier werd de kermis gehouden aldus de beschrijving.

Op het land van Arink moet naderhand de wijk met Prins Hendrikstraat, Emmastraat, Wilhelminastraat zijn gebouwd, waarna de kermis verhuisde naar het schoolplein tussen Wilhelminastraat en Weiver. Het land van Arink was kennelijk het eigendom van de heelmeester.

In het gemeentearchief is ook de onderstaande foto van het huis van Arink te vinden: “Zuiderbrug gezien vanaf Duinkerken omstreeks 1880. Links het huis van Dr. H.D. Arink. Op de voorgrond het bruggetje naar de ‘Overtuin’, open geschoven.”

Op de plek van het huis van Arink kwam later rijwielhandelaar Van Ewijk, nu is lijstenmakerij Jan Slort er gevestigd.

arink 1880 huis

Waarom het minuscule pleintje naar hem is genoemd? Wie het weet mag het zeggen.

Een bijdrage van Co Rol.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Marene Kok

    Vandaag in het gemeentearchief gestuit op de reden waarom het minuscule pleinte zo heet, Co:

    Geneeskundige Hendrik Dirk Arink heeft de Hervormde Diaconie het land geschonken waarop thans (in 1928) het H.D.Arinkplein, de Emmastraat, Pr.Hendrikstraat en Julianastraat liggen. Ook stichtte hij voor zuiver drinkwater een regenwatervergaarbak bij de Hervormde Kerk met pomp.

    Weliswaar ver na datum van plaatsing van je artikel maar misschien toch de moeite waard.

    Bron: La. W.A.S. 94 (= getype brief van den 22en November 1928 door de Secretaris van Krommenie.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *