Zaanstad heeft een vergunning verleend voor de bouw van vier appartementen aan het H.D. Arinkplein in Krommenie. Nu staan er drie kleine woningen te vervallen. Ooit zat hier ijssalon het Centrum van Jan van den Broek.

Volgens omwonenden wordt de nieuwbouw (huisnummers 1-3A) een massief blok dat het karakteristieke plein zal domineren.

Door Jaap de Jong

Door aan de voorzijde en de kant van de steeg grond van de gemeente bij de eigen grond te trekken, komt het bebouwingspercentage uit op 71 procent (80 procent is toegestaan). Aanvankelijk zou 97 procent van het (originele) perceel bebouwd worden.

Volgens gegevens van het kadaster is de grond die erbij betrokken is, nog steeds eigendom van de gemeente en niet van A.W.C. de Graaf, opdrachtgever en eigenaar van de panden. Maar volgens Zaanstad is de grond wel verkocht.

Relatief kleiner

In juli 2018 werd de omgevingsvergunning voor het bouwen van 4 appartementen aangevraagd. Zaanstad heeft half september de aanvrager gemeld dat het langer ging duren. Op 3 mei 2019 is het besluit om omgevingsvergunning te verlenen genomen. De woordvoerder van Zaanstad:

“De gemeente was inderdaad bereid grond te verkopen, zodat aan het Bouwbesluit (met het oog op de minimale buitenruimte) voldaan kon worden. Dat verklaart ook waarom het bebouwde nu relatief kleiner is. In de praktijk was de grond al jaren in gebruik door de firma, maar is nu dus ook officieel in diens eigendom.”

De nieuwbouw wordt 13 meter breed, 13 meter diep en 8,20 meter hoog. Het bestemmingsplan laat een nokhoogte toe van 7 meter. (verhaal gaat verder onder de tekening)

Inkijk

Eén van de bewoners overweegt om formeel bezwaar te maken tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Ook om te voorkomen dat hij straks tegen een hoge blinde muur moet aankijken en minder zonlicht krijgt dan nu het geval is.

“Als je uitgaat van de gegevens van het kadaster en je zou het plan volledig op eigen grond uitvoeren dan wordt het kavel voor 97 procent volgebouwd. En dat ook nog eens met een hoogte die ruim 10 procent boven de norm van het bestemmingsplan ligt.”

Hij sluit een procedure bij de bestuursrechter niet uit:

“Ik ben niet tegen nieuwbouw op deze plek, maar waarom zo’n massaal pand? Waarom niet één mooi huis of twee kleinere huizen? Dat past veel beter bij het karakter van het plein.”

Er zijn meer bewoners die met argwaan naar het plan kijken en zich ook bedreigd voelen in hun privacy door de inkijk vanuit de appartementen.

Het ontwerp van de nieuwbouw is gemaakt door M.Studio, Pelikaanstraat 2 in Krommenie (Madelon Neefkes). Volgens de website gespecialiseerd in ‘binnenhuisarchitectuur, vormgeving van wonen en werken’. Op hetzelfde adres is ook Bouwbedrijf De Graaf gevestigd dat eigendom is van de gebroeders André en Marcel de Graaf.