Buurtbewoners maken bezwaar tegen bouwplan H.D. Arinkplein

Een aantal bewoners van het H.D. Arinkplein in Krommenie heeft pro forma bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van vier appartementen op het plein.

Daarmee is de bezwaartermijn met vier weken verlengd. Die tijd gebruiken zij om gezamenlijk een standpunt te bepalen.

Door Jaap de Jong

De bewonersgroep constateert onder meer dat de bouwdiepte van de geplande appartementen 13 meter bedraagt, waar het bestemmingsplan 10 meter toestaat. De bewoners zijn verbaasd dat de gemeente ‘de rode loper uitlegt voor een plan dat de maatvoering overschrijdt.’

Zij constateren ook dat de gemeente een correctie in het kadaster doorvoert, waardoor een stuk grond in eigendom komt van de ontwikkelaar. Het steekt dat de gemeente geen enkele moeite heeft gedaan om de buurt te informeren en te peilen hoe de buurt tegen het plan aankijkt.

Volgens de gemeente is de strook grond verkocht aan de opdrachtgever van het bouwplan, zodat die aan het Bouwbesluit kon voldoen.

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Marianne dijkstra-boon

    Ik heb 35 jaar op nummer 8 gewoond en ik vind dat de gemmente te makkelijk toestemming geeft. De opbouw op nummer 6 en 8, vind ik afschuwelijk! En verpest de bouwstijl! En nu aan de overkant? Te gek voor woorden dan men soms wel erg makkelijk, toestemming geeft. Oud buurtbewoners, ik wens jullie succes!!

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.