De Geveltoerist #3: Het Wapen van Amsterdam

In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Apotheek, verzekeringskantoor, rijwielhandel, café of gemaal? Vandaag: Het Wapen van Amsterdam Slopen of renoveren? “Behouden” zeggen wij. Er is al veel verdwenen maar veel is ook bewaard gebleven, en dat moeten we koesteren. Het Wapen van Amsterdam kent de huidige generatie Zaankanters vooral als de […]

» Lees meer