Tag Archives: dam 8

De Geveltoerist #3: Het Wapen van Amsterdam

In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Apotheek, verzekeringskantoor, rijwielhandel, café of gemaal? Vandaag: Het Wapen van Amsterdam Slopen of renoveren? “Behouden” zeggen wij. Er is al veel verdwenen maar veel is