Tag: Guisweg 29

Hotel Guisweg (hotelletje?)

Voor het pand Guisweg 29 is door de gemeente Zaanstad een omgevingsvergunning verleend om een hotel te realiseren. Daarvoor moet van het bestemmingsplan worden afgeweken. Het houten huisje (uit 1912) ligt tussen de winkel van PartsNL/Staphorsius en de voormalige Rabobank in. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen tot 12 december bezwaar […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!