50woordenfoto: Orkaan Haringtest (met meeuw)

Orkaan Haringtest “AD stopte met de haringtest: gemanipuleerd en niet onafhankelijk. Haringboeren werden brodeloos. En hoe representatief was die test nu helemaal? De Orkaan duikt in het gat. Volstrekt onafhankelijk en volkomen representatief: een steekproef van één en wij vonden ze alle één even lekker. En onder toeziend oog van een viskenner.” Foto vanmorgen gemaakt op de markt in Zaandam. […]

» Lees meer