De Geveltoerist #2: Het Wapen van Zaandam

In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Apotheek, verzekeringskantoor, rijwielhandel, café of gemaal? Vandaag: Het Wapen van Zaandam. Slopen of renoveren? “Behouden” zeggen wij. Er is al veel verdwenen maar veel is ook bewaard gebleven, en dat moeten we koesteren. Op de kop van de Dam, vanaf de Wilhelminasluis gezien. Tegenwoordig Crystal […]

» Lees meer