De Geveltoerist #5: Hilko

In augustus kijkt De Orkaan omhoog. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Apotheek, verzekeringskantoor, rijwielhandel, café of gemaal? Vandaag: Hilko Slopen of renoveren? “Behouden” zeggen wij. Er is al veel verdwenen maar veel is ook bewaard gebleven, en dat moeten we koesteren. Hilko Zeep aan de Oostzijde is niet meer in bedrijf maar de naam staat nog […]

» Lees meer