Gemeente Zaanstad, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM hebben een anterieure overeenkomst over de ontwikkeling van Hilko in Zaandam getekend. In die overeenkomst staan aanvullende afspraken over de bouw van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte.

Begin 2022 schreven we “100 huizen in Hilko” toen de plannen voor woningbouw aan de Oostzijde in de oude zeepfabriek bekend werden gemaakt. Begin 2023 had er gestart moeten worden met de bouw, maar dat is dus allemaal anders geworden.

De nieuwe wijk Hilko is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk en de transformatie van de Boerejonkerbuurt. Er komen 116 woningen, waarvan 24 procent sociale huur, 16 procent betaalbare koop en 60 procent vrije sector (huur/koop). Er wordt afgeweken van de verplichting van 30 procent sociale woningbouw, omdat het anders financieel niet haalbaar zou zijn voor de ontwikkelaar. In alle plannen samen voor de Boerenjonkerbuurt wordt 45 procent huur gerealiseerd.

Wethouder Wessel Breunesse: “Naast 116 woningen wordt er een groene plek aan de Zaan gecreëerd, waar buren en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Fijn wonen en werken in een aantrekkelijke nieuwe wijk aan de Zaan is met deze ondertekening weer een stap dichterbij gekomen.”

Dit jaar moet het bestemmingsplan rond zijn. Eind van het jaar zou er gestart moeten worden met de sloop en daarna met de bouw, die eind 2026 afgerond moet zijn.

Vanwege de cultuurhistorische waarde zullen de zeepziederij, het kantoor en de oude schoorsteen van de voormalige zeepfabriek voor Zaanstad behouden blijven.

Lees hier meer over HILKO

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron en foto’s/impressies: Gemeente Zaanstad