Tag Archives: kievit

Hoe ‘voorjaars’ wil je het hebben? Kievit & Grutto!

In polder de Engewormer een tafereeltje waar het Zaanse voorjaar vanaf spat: links op het hek de kievit, rechts de grutto en op de voorgrond zwarte lammetjes. Op de smartphone is het zo dichtbij mogelijk gehaald, waardoor de weidevogels bijna