Laatste drie jaar: 335 keer huur opgezegd na woonfraude

In Zaanstad is in de laatste drie jaar (2016, 2017 en 2018) bij 335 huurders van sociale huurwoningen het contract beëindigd na huurfraude. Dat maakte wethouder Songül Mutluer bekend na vragen van DZ over illegale onderhuur. Hoeveel woningen Illegaal worden onderverhuurd weet de gemeente niet. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan om particulier verhuurde woningen. Bovendien wordt niet alle woonfraude opgespoord. […]

» Lees meer

Parteon gaat woonfraude aanpakken

Airbnb, hennep kweken, drugshandel, onderverhuur… vanaf dinsdag 4 april gaat woningbouwcorporatie Parteon deze en andere vormen van woonfraude actief bestrijden. Woonfraude is volgens Parteon niet alleen een risico voor een veilige, schone en prettige woonomgeving maar betekent ook dat woningzoekenden langer op de wachtlijst staan door het onrechtmatig gebruik van huurwoningen. Parteon gaat bewoners vragen om vermoedens van woonfraude te melden, […]

» Lees meer