Laatste drie jaar: 335 keer huur opgezegd na woonfraude

In Zaanstad is in de laatste drie jaar (2016, 2017 en 2018) bij 335 huurders van sociale huurwoningen het contract beëindigd na huurfraude.

Dat maakte wethouder Songül Mutluer bekend na vragen van DZ over illegale onderhuur.

Hoeveel woningen Illegaal worden onderverhuurd weet de gemeente niet. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan om particulier verhuurde woningen. Bovendien wordt niet alle woonfraude opgespoord.

Zaanstad heeft alleen cijfers over 2016, 2017 en 2018. Gegevens van de jaren ervoor zijn niet bekend. In 2016 ging het om 74 woningen waarbij het huurcontract wegens fraude werd beëindigd, in 2017 om 141 en in 2018 om 120.

Op de totale voorraad sociale huurwoningen is 335 maar een klein percentage. Van de 68.402 woningen in Zaanstad (stand begin 2019) worden er 25.972 verhuurd door wooncorporaties. Die 335 zijn 1,3 procent van die voorraad.

Maar Zaanstad schreef in haar antwoord ook dat het aanbod van sociale huurwoningen in 2018 in Zaanstad 1417 was. In dat jaar werden dus 120 contracten opgezegd wat betekent dat ruim 8 procent aangeboden werd omdat de vorige huurder gefraudeerd had.

Dat cijfer wijst erop dat aanpak van fraude en illegale huur wel degelijk een grote invloed kan hebben op het aantal aangeboden sociale huurwoningen in Zaanstad.

De gemeente is het project Aanpak woonfraude in Poelenburg en Peldersveld gestart, de Brandaris (foto) krijgt speciale aandacht. Zaanstad heeft twee fulltime BRP-toezichthouders (Basisregistratie Personen) voor adresfraude en één op projectmatige basis in dienst.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *