Bewoners Provily Slibkuil gaan Wobben…

De bewonerscommissie Provily Slibkuil wil alle documenten van Zaanstad hebben over de totstandkoming van het plan voor de nieuwbouwwijk Eilanden van Hain. Ze willen de notulen van het overleg tussen Zaanstad en bewoners en inzage in de contacten tussen projectontwikkelaars en gemeente over de plannen. Namens de commissie hebben Jan van Broeckhuijsen en Marcel Ooms, voorzitter en secretaris van bewonerscommissie […]

» Lees meer