De Geveltoerist #33: School Nauerna

De Orkaan blijft omhoog kijken. Waar zien we de oude bestemming op de gevel? Erfgoed is vooral goed kijken. Deze week: de voormalige school in Nauerna. We hebben nu al: huisdokter, speeltuinvereniging, school, pakhuis, badhuis, café, hotel, winkel, weeshuis, ziekenhuis, gemaal, gemeentehuis, torpedo bergingsvaartuig, bakkerij, cantine, drukkerij, papiermagazijn, sigaren-, kaas-, verf-, zeep-, veevoeder-, essence-, stijfsel- of machine-fabriek. De foto boven […]

» Lees meer