Geen 80 km op A8, wel stil asfalt in 2020

Rijkswaterstaat is gedecideerd: “Het verzoek tot het instellen van 80 km zal niet worden doorgevoerd, omdat enerzijds de wettelijke normen niet worden overschreden en anderzijds omdat deze snelheidsverlaging haaks staat op het vigerende beleid van het ministerie van I&W.” Dat beleid is dat je 130 km mag rijden waar dit mogelijk is. Omdat de geluidproductie-plafonds op de A8 ‘benaderd’ worden, […]

» Lees meer