Rijkswaterstaat is gedecideerd: “Het verzoek tot het instellen van 80 km zal niet worden doorgevoerd, omdat enerzijds de wettelijke normen niet worden overschreden en anderzijds omdat deze snelheidsverlaging haaks staat op het vigerende beleid van het ministerie van I&W.” Dat beleid is dat je 130 km mag rijden waar dit mogelijk is.

Omdat de geluidproductie-plafonds op de A8 ‘benaderd’ worden, wordt bij het komende groot onderhoud van de weg stil asfalt aangelegd. Dat onderhoud is gepland voor eind 2019 / begin 2020.

Het probleem met de ‘dreunende’ Coenbrug wordt door het aanleggen van stil asfalt overigens niet verminderd aldus Rijkswaterstaat. Ook het verlagen van de maximumsnelheid zou daar geen einde aan hebben gemaakt. Rijkswaterstaat gaat wel onderzoeken

“of er maatregelen mogelijk zijn om de overlast veroorzaakt door het bonken van de wielen op de oplegpunten van de Coenbrug, te verminderen.”

Met de luchtkwaliteit is niks mis: “ter hoogte van de Coenbrug wordt (ruim) voldaan aan grenswaarden voor luchtkwaliteit.” Ook de geluidsproductie blijft binnen de norm: “het jaargemiddelde van geluidsproductie langs de A8 voldoet aan de wettelijk vastgestelde geluidproductieplafonds.” Qua veiligheid hoeven omwonenden van de Coenbrug zich geen zorgen te maken:

“Zoals in eerdere correspondentie aangegeven is constructieve veiligheid van de Coenbruggen en de weg niet in het geding.”

De suggestie om eerder groot onderhoud te verrichten wordt niet opgevolgd:

“In 2024 volgt een volgende stap qua groot onderhoud, waarbij met name werkzaamheden aan de geluidschermen plaatsvinden. De huidige staat van de constructie geeft geen aanleiding om het groot onderhoud eerder dan 2024 uit te voeren.”