Tag: verbeterplan ebs

EBS levert verbeterplan in (maar dat mogen wij nog niet zien)

EBS heeft volgens afspraak op 31 december van het afgelopen jaar een verbeterplan ingediend bij Vervoerregio Amsterdam. Wij hebben zowel bij de Vervoerregio als bij EBS gevraagd naar de strekking van dat plan. Maar dat wordt vooralsnog niet gedeeld.  EBS verwijst door naar opdrachtgever Vervoerregio en zij geven aan tijd nodig te hebben voor de […]

EBS moet voor 1 januari ‘verbeterplan’ leveren

In de afspraken die bestuurder Gerard Slegers namens de Vervoerregio met EBS heeft gemaakt, is vastgelegd dat EBS voor 1 januari een ‘verbeterplan’ in moet leveren. Dat plan moet begin 2024 doorgevoerd worden als de Vervoerregio akkoord is met de voorstellen van EBS. Welke verbeteringen dat zijn is nog niet officieel bekend, maar uit documenten […]

Heb je nieuws voor ons?
Tip de redactie!