Mysterie, help! Waar is het wachthuisje van de Hanenpadsluis?

Begin van de maand schoten we Zomaar een Zaans Minuutje bij de Hanenpadsluis die al zo’n 23 jaar bediend wordt door Wiel. We filmden een mooi tafereeltje bij de meer dan 300 jaar oude sluis.  Tijdens het filmen vermeden we ‘het sluiswachtershuisje’, omdat het een armoedige bouwkeet is die het op beeld niet goed doet.  Dat van die keet bleef […]

» Lees meer