Vier ‘zeer zwakke scholen’ in de Zaanstreek

Als lokaal slimmerdje houden we de andere lokale pers vanzelfsprekend scherp in ’t snotje… Zo ook de Leeuwarder Courant die eergisteren kopte: ‘Onderwijsinspectie: in Friesland vijf ‘zeer zwakke’ basisscholen’. Ja, vanzelf, de provincie, dachten we – dan zijn we heel even eerlijk – … Friesland. Totdat een stagiaire (van Friese afkomst) ons wees op onze eigen prestaties. Dêr binne wy […]

» Lees meer